Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
30 september 2022
Plaskerk
Zondag 2 oktober
Kamperen
Zondagmorgen gaan we met de "zomerengelen" op reis. We ontvangen groeten, van elkaar en van God. Naar het voorbeeld van Paulus, die de groeten naar Rome stuurt. Ds. Richard Slaar gaat voor in de dienst die om 10.00 uur begint.
Feestelijke opening Annahuis zondag 2 oktober
Uitnodiging gemeente
Aansluitend aan de kerkdienst is de feestelijke opening van het Annahuis. We zijn bijzonder blij en trots op het eindresultaat en willen dit graag met elkaar vieren. Je wordt rondgeleid en krijgt uitleg, daarna koffie met een officieel gedeelte van 12.00 uur tot 13.00 uur. We hopen jullie van harte te verwelkomen; Vieren doe je met elkaar!

's Middags is er van 14.30 uur tot 16.00 uur openhuis voor alle inwoners van Raalte.
Bedankt
Zonder hulp van heel veel vrijwilligers, was het niet mogelijk geweest om het Annahuis op deze manier te verbouwen en te verduurzamen. Wat een inzet!
Voor de agenda
Agenda
* Vrijdagavond 30 september Filmhuis, voor meer info kijk op www.filmhuisraalte.nl
* Dinsdagavond 4 oktober Alzheimercafé, aanvang 19.30 uur
* Woensdagavond 5 oktober lezing Marinus van de Berg "rouw en gedenken" in Wijhe, meer info via www.pknwijhe.nl
* Donderdagmiddag 6 oktober 80+ verjaardag, aanvang 14.00 uur
* Maandag 10 oktober PCOB bijeenkomst
* Vrijdag 14 oktober soepcafé inloop vanaf 17.00 uur

Uitgangscollecte zondag 9 oktober
Pakistan
We brengen het alvast onder jullie aandacht!
De uitgangscollecte is die zondag voor Pakistan omdat dat land recent getroffen is door de heftigste regens ooit. Daardoor staat een derde deel van het land onder water. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. Natuurlijk dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers.1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.
https://youtu.be/BjVvlGVNzwI
Activiteitenkalender PKN Raalte
activiteiten

In de Wegwijzer en op de website vind je het het activiteitenprogramma voor het nieuwe kerkelijk seizoen. De werkgroep activiteiten heeft weer een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet