Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
16 september 2022
Plaskerk
Start-zondag 18 september
five-loaves-and-two-fish-7266860_960_720
Zondagmorgen een bijzondere dienst. We vieren samen het avondmaal maar op een andere manier dan we gewoon zijn. Ds. Richard Slaar zal aan de hand van de vissen en de broden laten zien dat als je deelt er meer is. We nemen afscheid van kerkenraadsleden en we mogen nieuwe leden verwelkomen. Na de dienst is er koffie drinken in het Annahonk.
Vredesweek 2022 Zondag 18 september om 16.00 uur.
Vredesweek

De Raad van Kerken Raalte-Broekland en de werkgroep “Samen leefbaar Mariënheem” geven dit jaar extra aandacht aan de Vredesweek.
Vooraf is er een wandel- en fietstocht vanaf de kerken in Raalte naar Mariënheem.
Vertrek vanaf de Plaskerk 15.00 uur
Loopt of fietst u mee?
Vooraf worden er 2 fakkels aangestoken aan de “Vredesvlam” bij de synagoge in Raalte, deze fakkels gaan mee met de lopers en er worden zonnebloemen gelegd bij het monument in Mariënheem.
Het programma bevat muziek, gedichten, verhaal over de Oekraïense school in Heino en over het AZC te Schalkhaar. Op het kerkplein in Mariënheem staat een Vredesboom waar de hele dag vredeswensen in gehangen kunnen worden.
Indien u op eigen gelegenheid komt is er vanaf 15.30 uur de inloop bij de kerk in Mariënheem en om 16.00 uur beginnen we met de viering.
Het landelijk thema van Raad van Kerken en Pax is:
Generatie Vrede – Wat doe jij in “Vredesnaam”.
Info www.Vredesweek2022.nl
Actie Solidariteitskas met juist banknummer
Solidariteitskas-Folder
We kregen een mailtje dat het banknummer niet juist is weer gegeven. Bij deze de juiste gegevens:
De giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL15RABO 0373727399 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Raalte, onder vermelding van Solidariteitskas 2022.
Avond voor jonge gezinnen 23 september
Eten
De eerste activiteit van dit seizoen is op 23 september: een avond voor jonge gezinnen in het Annahuis. Om 17.00 uur starten de kinderen met een leuke activiteit terwijl de ouders elkaar kunnen ontmoeten en gezellig bij kunnen kletsen. Om 18.00 uur gaan we samen eten.
Als je mee wilt doen wil je je dan opgeven (kan t/m maandag 19 september) via de website of bij Alie Geerts tel. 06-20850785 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl. De kosten bedragen € 15,00 per gezin.
Zondag 25 september
Karolien Zwerver
Ds. Karolien Zwerver gaat voor in deze dienst.
Uitgangscollecte is voor het Orgelfonds. Het orgelfonds organiseert elk jaar een aantal zangdiensten in de kerk om een kinderkoor, muzikanten of wat voor talent dan ook een kans te geven om op te treden voor publiek.
Hiermee helpt het orgelfonds deze musici zodat zij verder kunnen in de wereld van de muziek. Bovendien kan de jeugd hierdoor meer betrokken raken bij onze kerk. Na de dienst is er in de kerk gelegenheid om nog even een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Geloof jij dat nog?
lopen-over-water
Dinsdag 27 september is er een inspiratieavond met als thema: “Geloof jij dat nog?” in het Annahuis.
Dat de wereld in één week tijd geschapen is, dat Noach een ark heeft gebouwd, dat God de regenboog maakte,
dat Jona in de walvis zat, dat Daniël de leeuwenkuil overleefde, dat Jezus over water kon lopen of van water wijn kon maken...: stuk voor stuk ongelooflijke verhalen. Ds. Richard Slaar gaat het over vertellen en verhalen hebben met voorbeelden van hoe
het wel en hoe het niet kan. De avond begint om 20.00 uur.
Activiteitenkalender PKN Raalte
activiteiten

In de Wegwijzer en op de website vind je het het activiteitenprogramma voor het nieuwe kerkelijk seizoen. De werkgroep activiteiten heeft weer een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
LogoLeader hoge resolutie
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet