Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
2 september 2022
Plaskerk
stoppelhane
Alle vrijwilligers die zich in hebben gezet voor de Plaskerk, Terras of Annahuis, bedankt voor jullie enorme inzet!
BAZAAR voor Kameroen zaterdag 3 september
Riek Hoekerswever
Na 40 jaar komt er een eind aan het jaarlijks in september organiseren van een bazaar voor Kameroen. Maar op zaterdag 3 september kun je nog één keer genieten van de gezellige sfeer, die steeds op de bazaar te proeven was/is. Alle bekende onderdelen zul je er weer aantreffen: Cadeau-kraam, Rad van Avontuur, Grabbelton, Envelop trekken en de Naam van de grote beer raden enz. De cake en/of koek bij de koffie/thee ontbreekt natuurlijk niet zo ook niet het broodje gezond en/of een lekkere gehaktbal. Dus van harte welkom op zaterdag 3 september van 10.00 tot 15.00 uur in het Annahuis/Annahonk.
Zondag 4 september
dopen
Eva Lynn en Mirthe Jolijn worden gedoopt! Een doopdienst waar de kinderen centraal staan. Dominee Richard Slaar zal Eva en Mirthe dopen. Samuël, dirigent van Freedom, zal muzikaal ondersteunen. Van harte welkom in de dienst of via de camera thuis. De uitgangscollecte is voor de voedselbank en wordt van harte aanbevolen!
Na de dienst is er koffie drinken in het Annahonk.
Komende week
Agenda
Op dinsdagavond 6 september komen de Roalter Jongs in de kerk zingen voor het Alzheimercafé.
Op donderdagavond 8 september om 19.30 uur Vrouwen van Nu in het Annahonk.
Vrijdag 9 september soepcafé, vanaf 17.00 uur inloop.
Zondag 11 september Klein Salland zondag in Wijhe
Klein_Salland_klein
SAMEN STERK IN SALLAND
Aanmelden voor ontbijt of lunch kan bij:
Henny Roelofs, hwroelofs@hotmail.com
Verder info is te vinden op www.pknraalte.nl
De uitgangscollecte is die zondag voor het gezamenlijke project van de diaconieën in New Delhi India.
14 september is de uiterste inleverdatum voor het oktobernummer van de Wegwijzer.
15 september van 10 tot 11.30 uur koffie-ochtend in het Annahonk
18 september Startdienst
Actie Solidariteitskas
Solidariteitskas-Folder
Aan de oproep van het CvK in juni om (weer) mee te doen met de Actie Solidariteitskas 2022 heeft tot nu toe een kleiner aantal gemeenteleden dan vorige jaren gereageerd. Ter herinnering: Aan ieder lid wordt gevraagd om € 10,00 over te maken, (€ 5,00 voor de landelijke Solidariteitskas en € 5,00 voor onze plaatselijke kerk). Of deze lagere score mede komt door de andere manier van aankondigen (via een e-mailbericht) kan het CvK nog niet zeggen, maar het belang van deze actie wil het CvK graag nog een keer benadrukken; voor de uitbreiding van het Annahuis heeft de kerk b.v. ook een mooie bijdrage uit deze Solidariteitskas mogen ontvangen.
De giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NLRABO 0373727399 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Raalte, onder vermelding van Solidariteitskas 2022.
Appostel-app, al je kerkzaken digitaal
appostel-app
In de nieuwe Wegwijzer staat een artikel over digitaal collecteren. Onze gemeente wil dit ook gaan invoeren en de gedachte was dit na de vakantie, dus nu te doen. Echter door onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt en zijn we druk met het inrichten ervan. De verwachting is dat we medio oktober van deze dienst gebruik kunnen maken. We houden U op de hoogte via nieuwsbrief en Wegwijzer.
Vredesweek 2022 17-25 september
Vredesweek
De Raad van Kerken Raalte-Broekland en de werkgroep “Samen leefbaar Mariënheem” willen dit jaar extra aandacht geven aan de Vredesweek.
We willen een open podium geven door middel van ontmoeting, gedichten, muziek, tekeningen en een wensboom voor en door vluchtelingen in de kerk te Mariënheem op zondag 18 september om 16.00 uur.
Vooraf willen we een wandel- en fietstocht vanaf de kerken in Raalte naar Mariënheem organiseren.
Het landelijk thema van Raad van Kerken en Pax is:
Generatie Vrede – Wat doe jij in “Vredesnaam”.
Info Vredesweek-2022
Wilt u met ons meedenken en/of heeft u een bijdrage voor het open podium neemt u dan contact op met de werkgroep Vredesweek 2022.
Joke van Groenigen, jokevang@ziggo.nl
tel. 357951
Activiteitenkalender PKN Raalte
activiteiten

In de Wegwijzer en op de website vind je het het activiteitenprogramma voor het nieuwe kerkelijk seizoen. De werkgroep activiteiten heeft weer een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld.
Op het programma weer veel bekende activiteiten maar ook een aantal nieuwe. Er zijn verschillende interessante lezingen, inspiratieavonden, een concert van het DSO en ook de excursie naar de synagoge in Enschede beloofd een mooi uitje te worden. Dit jaar willen we met z’n allen het seizoen afsluiten met een gezellig samenzijn onder het motto:
‘We vieren de zomer’
We gaan er van uit dat er voor iedereen weer aantrekkelijke activiteiten bij zijn en hopen jullie dan ook te ontmoeten!
Werkgroep activiteiten
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
LogoLeader hoge resolutie
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet