Annahuis
NIEUWSBRIEF

vrijdag
8 juli 2022
Plaskerk
Zondag 10 juli
Plaskerk
Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst die wordt ondertiteld. Daardoor is het een gewone dienst maar met aandacht voor mensen die doof zijn of slechthorend.
Boeren-Stikstof-Actie
BSA-M20-tank
Als je dat afkort, krijg je BSA, en dan denk je eerder aan “Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA”, maar deze BSA’s geven minder aanleiding tot vrolijkheid en raken de boeren en de bevolking recht in het hart. Ook als kerk laten de zorgen ons niet onbewogen en willen we maar wat graag laten weten dat we meeleven.
We doen dat nu al op zondag in woord en in gebed, maar als we meer kunnen doen...
We zien de moeite en de zorgen die bij de boeren leven en we delen in het onbegrip over de vraag die van de politiek bij de boeren is neergelegd. Wat we ook zien is een berichtgeving die met name de sensatie zoekt en zo worden uitwassen uitvergroot, maar het grootste leed wordt vaak stil geleden. Daarom willen we ook de politiek vragen om zich dat te realiseren bij de ook voor hen niet gemakkelijke taak van bestuur.
Bottermarkt terras
Bottermarkt terras
Afgelopen woensdag is de Bottermarkt weer van start gegaan. Oude ambachten, kruudmoes en koffie met krentenwegge of een vers gebakken oliebol.
Daarnaast is de Plaskerk open, waar Klaas Bos op het orgel speelt en waar mooie panelen te zien zijn met kunst van Smeets.
Op het plein tussen Annahuis en kerk kun je rustig op adem komen na een bezoek aan de markt. De koffie is vers gezet en er is altijd tijd voor een gesprek.
Bijeenkomst bezoekwerkers
Gesprek samen
Dinsdag 12 juli worden de bezoekwerkers uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen, te horen welke vragen bij betrokkenen leven en welke ondersteuning de bezoekwerkers graag willen hebben. Kortom samen kijken hoe we het bezoekwerk op een goede manier kunnen invullen. Ook de ‘stille’ bezoekwerkers, mensen die gewoon als gemeentelid (pastorale) bezoeken afleggen bij gemeenteleden zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur in het Annahonk.
Freedom
Freedom
Woensdag 13 juli sluit Freedom het seizoen af. Onze nieuwe dirigent laat ons zang technisch alle hoeken van de zaal zien. Met veel plezier en enthousiasme zingen we nieuwe nummers zoals bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=xHzq1npNDEU
Heb je ook zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom!
Zondag 17 juli
product_inbetween_3-400x400
Na de zondagmorgendienst, waarin Gijs van Vulpen voorgaat, is er tijd om met elkaar koffie te drinken. Niet in de grote zaal, deze is in verbouw. Maar in de zalen van het Annahonk en buiten.
Er zijn dan ook een aantal opties t.a.v. raamdecoratie waar jullie uit kunnen kiezen.
Koffie-ochtend
Koffie
Donderdag 21 juli staat in het Annahuis/Annahonk de koffie weer klaar op de gezellige maandelijkse koffie-ochtend.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
LogoLeader hoge resolutie
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet