Annahuis
NIEUWSBRIEF

vrijdag
10 juni 2022
Plaskerk
Zondag 12 juni
Nico de mus
Ds. Richard Slaar heeft als thema vandaag: Nico de Mus? Een mooie woordspeling, dat belooft wat!
We zingen het kinderlied: “Nicodemus die bij Jezus kwam” Je kan via de link alvast thuis luisteren: https://youtu.be/jH-xD9YgGic
De Wegwijzer
De wegwijzer
Kopij inleveren voor het juli/augustusnummer: Uiterlijk woensdag 15 juni vóór 18 uur bij de redactie. Wil je iets aanleveren? Dat kan via redactie@pknraalte.nl
Koffie-ochtend
Koffie 1
Op donderdag 16 juni staat de koffie weer vanaf 10.00 uur klaar in het Annahuis op de maandelijkse koffie-ochtend. De voorbereidingen van de rommelmarkt zijn dan ook in volle gang.
Rommelmarkt
rommelmarkt
Zaterdag 18 juni start de Rommelmarkt op het plein tussen Plaskerk en Annahuis om 8.30 uur. Er zijn voor deze keer weer veel spullen ingebracht, dus het wordt zeker interessant om de markt met een bezoek te vereren. Dit jaar is er overigens geen verloting.
Wel worden er weer oliebollen gebakken. De markt sluit om 14.30 uur; de organisatie hoopt dat dan het merendeel van de spullen een nieuwe eigenaar heeft gevonden. De opbrengst is voor een deel bestemd voor een kerkelijk doel en het andere deel voor het project van de gezamenlijke diaconieën van Klein Salland: “Delhi Brotherhood Society”' in India.
Oproep zomervrijwilligers Raalte voor Oekraïne
Vrede
I.v.m. de komende zomerperiode (juli-augustus) willen onze vrijwilligers genieten van een welverdiende zomervakantie, na weken/maanden onafgebroken zich te hebben ingezet voor de Oekraïese vluchtelingen. We vragen uw hulp voor enkele uren en/of dagen in onze inzamellocatie (Lifgerusstraat 1c) en de uitgiftelocatie
(Markstraat 13a) als tijdelijke vrijwilliger!
Kunt u een paar uur van uw tijd besteden op een woensdag, donderdag, een vrijdag of een zaterdag en wilt u zich dienstbaar stellen voor de mensen die uw hulp bijzonder waarderen en zich op die manier ook uiten? Meldt u zich dan aan bij Sjoukje v/d Sluis (06 - 53 88 12 39 / mail: sjvdsl@icloud.com) !
Uw inzet en tijd wordt zeer gewaardeerd
𝐎𝐏𝐑𝐎𝐄𝐏!
𝐕𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐣 𝐮𝐰 𝐚𝐚𝐧𝐝𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐧 𝐡𝐮𝐥𝐩! 𝐎𝐨𝐤 𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐨𝐫𝐠𝐢𝐧𝐠𝐬𝐡𝐮𝐢𝐳𝐞𝐧, 𝐚𝐩𝐨𝐭𝐡𝐞𝐤𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐞𝐤𝐞𝐧𝐡𝐮𝐢𝐳𝐞𝐧 𝐨𝐦 𝐡𝐮𝐥𝐩 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧𝐤𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧.
Er zijn vele burgerslachtoffers alsook ziekenhuizen in Oekraïne die
dringend medische hulp nodig hebben in de vorm van medicamenten. De bedoeling is dat we binnenkort wederom een zending willen sturen naar Oekraïne. Uw hulp is daarbij van groot belang en van harte welkom!
Wij als Salland voor Oekraïne zorgen dat uw schenkingen van de
medicamenten op de juiste plek terecht komen en dankzij uw hulp en uw aanbod kunnen we vele slachtoffers voorzien. Hoe mooi, waardevol en dankbaar is dat!
𝐖𝐢𝐣 𝐝𝐨𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐫𝐨𝐞𝐩 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐬:
* 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐧𝐝𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 * 𝐩𝐥𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 * 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞 * 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐢𝐧𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞𝐧 * 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐞𝐭𝐞𝐦𝐨𝐥
* 𝐣𝐨𝐝𝐢𝐮𝐦 * 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐚𝐬 * 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐨𝐯𝐢𝐧𝐠𝐬𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 * 𝐎𝐑𝐒 (𝐳𝐨𝐮𝐭𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠) * 𝐤𝐫𝐮𝐤𝐤𝐞𝐧
* 𝐫𝐞𝐤𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐧𝐝 * 𝐦𝐢𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 * 𝐰𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 * 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐡𝐨𝐥 * 𝐬𝐩𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧/ 𝐢𝐧𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐞𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐧
* 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐨𝐫𝐠𝐢𝐧𝐠𝐬𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 * 𝐳𝐚𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐳𝐨𝐮𝐭 * 𝐭𝐚𝐧𝐝𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚 (𝐨𝐨𝐤 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐝𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚)
* 𝐡𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠𝐳𝐚𝐥𝐟 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧
Deze goederen kunt u inleveren bij de inzamel locatie in de
Lifgersusstraat 1c in Raalte
harten
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
LogoLeader hoge resolutie
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet