Annahuis
NIEUWSBRIEF

vrijdag
27 mei 2022
Plaskerk
Zondag 29 mei
Hemelvaart
ds. Richard Slaar staat stil bij Handelingen 1 vers 1 tot en met 11. Het verhaal van Hemelvaart. Een prachtig beeldend verhaal, maar wat kunnen we er nu mee?
Leader subsidie
LogoLeader hoge resolutie
We hebben goed nieuws! De Leadersubsidie die is aangevraagd om het Annahuis te verduurzamen en uit te breiden, is toegekend. Jullie begrijpen vast dat we hier heel erg blij mee zijn. In de Wegwijzer, die komende week uitkomt, staat nog dat de subsidie nog niet binnen is. Maar inmiddels hebben we een mail met het goede nieuws ontvangen.
Aan het verkrijgen van de subsidie zitten enkele verplichtingen. Waaronder het laten zien van de logo's onderaan de nieuwsbrief en bijvoorbeeld ook in de Wegwijzer. Inmiddels wordt er met veel vrijwillige handen gewerkt in het Annahuis en de eerste resultaten zijn al zichtbaar.
Terras
Verbouw keuken
De kerkenraad vergadert op maandag 30 mei in het Annahuis.
Pinksteren op de Zoogenbrink
Pinksteren
Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de Wegwijzer en naar de website www.pknraalte.nl
Voor de agenda:
Samen
Dinsdagavond 7 juni Alzheimercafé, aanvang 19.30 uur
Dinsdagavond 7 juni Klankbordgroep Pastoraat aanvang 19.30 uur
Woensdagavond 8 juni Overleg Kind en Kerk, hoe gaan we dit vormgeven? Wil je meedenken, dat kan! Aanvang 20.00 uur
Vrijdagmiddag 10 juni soepcafé, aanmelden via soepcafe@pknraalte.nl
Oproep Salland voor Oekraïne
Vrede
Na een prachtig Benefiet concert in de Plaskerk en een fakkel loop op Hemelvaartdag, is de organisatie weer druk bezig om spullen in te zamelen waar behoefte aan is. Op dit moment is er vraag naar:
  • Fietsen
  • Zomerkleding
  • Strijkijzers
  • Ondergoed
  • Waterkokers
  • Sneakers
Je kunt de spullen brengen naar de Lifgerusstraat. Dank alvast!
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
LogoLeader hoge resolutie
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet