Annahuis
NIEUWSBRIEF

vrijdag
25 maart 2022
Plaskerk
Speciale Nieuwsbrief voor onze nieuwe abonnees

Beste lezer,

Tijdens de Actie Kerkbalans hebben wij uw e-mailadres gevraagd. Gelukkig hebben velen daar positief op gereageerd. En zo kwamen wij erachten dat u nog geen Nieuwsbrief van de kerk ontvangt. Deze gratis Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Raalte informeert u minimaal 1 x per maand over de activiteiten die binnen de kerkgemeente staan te gebeuren. Daarnaast worden er ook activiteiten, die we als kerk ondersteunen of waaraan we zelf meedoen in vermeld. Hierbij te denken aan Stöppelhaene, voedselbank, concerten, tentoonstellingen, soep- café, diverse bijeenkomsten en cursussen.

Als u de Nieuwsbrief voortaan wilt ontvangen hoeft u niets te doen. Binnenkort ontvangt u dan net als vele anderen de reguliere uitgave van de Nieuwbrief.
Mocht u geen belangstelling hebben in verdere toezending, dan kunt u zich heel eenvoudig afmelden door het aanklikken van het woord ‘Uitschrijven’ dat onder op elke nieuwsbrief vermeld staat. Uw mailadres zullen wij dan alleen gebruiken voor vragen en acties die te maken hebben met uw lidmaatschap van onze Protestantse Gemeente Raalte, zoals navraag over juiste adressering en over geldwervingsacties zoals de Actie Kerkbalans.

Maar wij hopen natuurlijk dat u graag op de hoogte wil blijven van het (kerkelijk) nieuws via onze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,
Namens de Kerkenraad
Protestantse Gemeente Raalte
Onderstaand de nieuwsbrief welke vandaag ook verzonden is naar onze abonnees.
opdat men een idee krijgt wat men kan verwachten..
Het bekende witte Passion Kruis komt naar Raalte!
ThePassion40daagse_Logo-01 (1)
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en ontmoetingsmomenten worden gehouden. De 4 Klein Salland PKN-kerken (Raalte, Wijhe, Olst en Wesepe) doen hier ook aan mee. Op zondag 10 april is er in de Plaskerk in Raalte een concert van Kees Posthumus. Het concert heeft het thema van de landelijke Passion: “Alles komt goed?!” en begint om 20.00 uur. Wel graag van tevoren een kaartje kopen; dit kan via www.zingenindekerk.nl/passion40daagse. De bevestiging die je per e-mail ontvangt, dient als toegangsbewijs voor het concert. Een kaartje kost € 10,00. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het project “Samen in actie voor Oekraïne” van Kerk in Actie.
Kruis van hoop
Op de dag ervoor, zaterdagmiddag 9 april, wordt het plein bij de kerk omgetoverd tot het Passion “plein van hoop” rond een replica van het Passion kruis. Een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft of meedoen met een vragenwandeling. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. Het plein van hoop is geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Er is koffie en thee en er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. Het plein is voor iedereen gratis toegankelijk, voor de koffie en thee wordt een vergoeding gevraagd. Iedereen is van harte welkom!
Zomertijd
zomertijd
De zomertijd gaat dit jaar op zondag 27 maart in. De klok gaat dan een uur vooruit, van 02.00 uur naar 03.00 uur.
Zondag 27 maart, vierde zondag 40 dagentijd
Kruis
Inleiding op het thema: “is dat mijn pakkie aan?”
Herkenbaar? Ds. Richard Slaar praat er met ons over naar aanleiding van de lezingen. Welkom in de Plaskerk of via de cameraverbinding!
Collecten na coronatijd
collecte
Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12. Dit is goed bevallen al zijn er mensen die aangeven de uitgangscollecte wel graag weer terug te willen.
Wij zijn binnen Klein Salland in overleg hoe wij in het “nieuwe normaal” gaan collecteren. In de tussen tijd blijft, het inmiddels bekende systeem van collecte betaling per bank, gewoon bestaan totdat het overleg met de anderen gemeenten in Klein Salland is afgerond. De uitgangscollecte willen we fysiek wel weer gaan doen, naast de mogelijkheid om via de bank te betalen. Tijdens de dienst wordt het doel aangekondigd. Wilt u deze bijdrage per bank overmaken, dan kan dat ook. Vermeld dan bij de overboeking datum van de dienst en/of het doel.
Reminder; u weet inmiddels dat contante giften niet meer aftrekbaar zijn van de belasting.
Salland bidt voor Oekraïne
gebedsdienst
Zondagavond 27 maart om 19.00 uur is er een gebedsdienst in de Plaskerk voor de vrede in Oekraïne. Gijs van Vulpen gaat voor in deze dienst. Dat de gebeden van deze viering tot kracht en hoop zullen zijn voor het volk van Oekraïne.
Nieuwe tafel
Nieuwe tafel
Erg blij zijn de gebruikers van zaal 5 van het Annahuis met de nieuwe tafel. Mogelijk gemaakt via Inge en Mark Jansen die aan het Annahuis dachten als goed doel voor de sponsoring. Dank jullie wel!
Luistertip!
https://www.youtube.com/watch?v=epgjZPNpn0U
Geef ons vrede van Sela
Vrede
Reis Polen1
Reis Polen2
"Onze" Koop Geerts ging samen met zijn schoonzoon en andere vrijwilligers naar de grens van Polen/Oekraïne om hulp goederen te brengen en vluchtelingen op te halen. Er gingen 47 vrouwen, kinderen en ouderen mee naar Nederland.
Het speelgoed dat bij de rommelmarktcommissie is binnengekomen wordt ook in gebracht naar "Salland voor Oekraïne". Laat de kinderen, kind zijn en laat hen samen spelen!
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Email Marketing Powered by MailPoet