Annahuis
NIEUWSBRIEF

vrijdag
18 maart 2022
Plaskerk
Zondag 20 maart derde zondag 40 dagentijd
ziek01
Wat heeft deze foto te maken met de dienst van komende zondag? Zegt het iets over de mysterie-gast?
We zullen het horen van ds. Richard Slaar.
Kerk in Actie voor Indonesië
Werelddiaconaat

Op 20 maart is de uitgangscollecte voor de straatkinderen in Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op en via sport, spel en muziek bouwen ze vriendschap en vertrouwen op.
De kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen en voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden en daarom worden ouders doorverwezen naar organisaties die hen kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-indonesie-40dagentijd/
Salland bidt voor Oekraïne
Geel Blauw kaars
Zondag 20 maart is deze bijeenkomst in de kerk in Haarle.
Oproep:
Er is dringend behoefte aan medicijnen en verbandmogelijkheden. Denk hierbij aan kraampakketten, paracetamol, verbandmiddelen, pleisters enz. Voor meer informatie kun je terechte op www.sallandvooroekraine.nl
Officiële opening Zelfregie centrum
Zelfregie
Woensdag 23 maart is de feestelijke opening van het zelfregiecentrum in het Annahuis. Kom gezellig langs om eens een kijkje te nemen. Vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur is er een feestelijke bijeenkomst. Van harte welkom!
Filmhuis vrijdag 23 maart
Filmhuis Raalte
Gezellig een avondje uit? Ook dat kan in het Annahuis. Vrijdag 23 maart organiseert het filmhuis weer een filmavond. Kijk bij hen op de website voor verdere informatie: www.filmhuisraalte.nl
The Passion komt naar Raalte op 10 april!
Passion
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Email Marketing Powered by MailPoet