logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 4 maart 2022
Zondag 6 maart
Salland Vocaal concert (2)
Gezinsdienst
Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis, we houden voortaan weer het ritme van de eerste zondag van de maand aan.
De uitgangscollecte op 6 maart is voor: Kerk in Actie in Rwanda
Collecte-2022-03-06
Rwandanese zusters werken aan voldoende eten in Rwanda. Zij trainen boeren om andere gewassen, dan alleen zoete aardappelen en bananen te verbouwen. Ook leren zij hun terrassen aan te leggen opdat de vruchtbare grond niet kan wegspoelen. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Op de website van Kerk in Actie is meer info te vinden over dit project. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-rwanda-40dagentijd/
2022041701
40 DAGEN TIJD
Het thema van de 40 dagen tijd is: “Alles komt goed?!” Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.
Liturgische schikking 40 dagentijd
Zondag 6 maart zien wij de basis schikking, die bestaat uit een konische pot met een verticale gras constructie, als verbeelding van de periode van bezinning. Deze constructie is vastgemaakt aan het gaas op de rand van de pot. Iedere week verandert er iets, in het begin grassen als herinnering van een voorbije periode. Later in de tijd wordt de zuil groener en fleuriger. Zo gaan we op weg naar Pasen, een nieuwe lente.
Vastenactie
Spaardoosje
Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden. Achter in de kerk liggen vastenkaarten en spaardoosjes van Kerk in Actie. U kunt ze meenemen en zo zes weken lang op een andere manier vasten. Het spaardoel van de vastenactie is Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon. Doet u mee?
Paasgroetenactie 2022
paasactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. Onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Er worden 100 kaarten verstuurd. De diaconie zorgt voor het ondertekenen van de kaarten. Voor meer informatie zie:
https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/
Leerlingen op bezoek
Carmel College
Deze week komen de eersteklassers van het Carmel College Salland op bezoek in de Plaskerk. Richard Slaar en Aaltje Booijink zullen hen ontvangen en het gesprek met hen aangaan. Ook groep 1 tot en met 3 van de Oostenwind brengen een bezoek in het kader van muziek. Klaas Bos zal voor hen op het "grote orgel" spelen en Richard Slaar zal via dominee Beer met hen spreken.
Soepcafé vrijdag 11 maart
Soep
Je kunt je weer aanmelden voor het soepcafé. Op vrijdagmiddag 11 maart gaat om 17.00 uur de deur van het Annahuis open en kunnen we om 17.30 uur aan een heerlijke maaltijd beginnen. Opgeven kan via:
soepcafe@pknraalte.nl of met een briefje in de brievenbus van het Annahuis.
Zondag 13 maart, in gesprek met…
Geloven op maandag
Nadat het eerder niet door kon gaan is er een nieuwe datum gevonden voor in gesprek met…. en wel op zondag 13 maart. Berend Bolt gaat dan in gesprek met Janny Jonkman over de vraag: Hoe sta je in het leven, wat betekent het geloof in jouw leven, hoe was het geloof in je jeugd aanwezig, hoe is het nu nog aanwezig, welke steun ontleen je er aan.
De middag start om 16:00 uur en vindt plaats in de Plaskerk. U kunt ook thuis meekijken via deze link op de website van de kerk.
Aanmelden kan bij Hettie Nijhuis tel.: 362949 /of e-mail: activiteiten@pknraalte.nl.
PCOB maandag 14 maart
pcob
Alfons van Breen van Uitvaarthuys Salland is verhinderd om op de ledenbijeenkomst van de PCOB-Raalte op maandag 14 maart te komen om een presentatie te houden. Als inleider komt dan Anton Heimerikx, die voor april op het programma stond. Anton gaat e.e.a. vertellen over de Joodse gemeenschap in Raalte. Zie verder het jaarprogrammaboekje 2021-2022.
Het 35-jarig jubileum van de afdeling Raalte wordt natuurlijk wel gevierd.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Email Marketing Powered by MailPoet