Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
27 oktober 2023
Plaskerk
Wintertijd


In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober gaat de wintertijd weer in. Dat is eigenlijk de standaardtijd, want de wintertijd is de 'echte' tijd.
Zondag 29 oktoberGijs van Vulpen gaat voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. Na de tijd is er koffie drinken in het Annahuis.
Dankdag woensdag 1 november
Ook dit jaar wordt er vanuit de Dankdagcommissie aandacht besteed aan het omzien naar elkaar. Op woensdag 1 november wordt er een leuke attentie rondgebracht. Janna Slendebroek en Riek Pakkert zijn vanaf maandag 30 oktober ’s morgens in het Annahuis om daar de voorbereidingen te treffen.
Er worden nog vrijwilligers gevraagd om woensdag de attenties rond te brengen.
Iets voor jou? Je kunt contact opnemen met Janna 0572-351882 of Riek 0572-353164. .
Spelletjesochtend, donderdag 2 november om 10:00 uur in het Annahuis,
Donderdag 7 september was de eerste spelletjes-ochtend van het nieuwe seizoen. Er was keuze uit vele spellen en de familie Gerritsen had het populaire dominospel (Amerikaanse versie) weer meegenomen. Eerst koffie gedronken met elkaar, het was een gezellig sfeertje! Daarna ging een groep het dominospel spelen en de andere groep ging sjoelen. De sjoelbak werd van te voren nog even flink gewreven met boenwas, wat werd het een spannende strijd. We hebben enorm gelachen en gezellig bijgepraat. Het was niet erg druk, maar het was dan ook 30 graden buiten. Ik heb nu al zin in de tweede spelletjesochtend op donderdagmorgen 2 november om 10.00 uur.
Alle leeftijden zijn welkom om verschillende spelletjes te spelen en er wordt voor iets lekkers bij de koffie gezorgd. Belangstellenden kunnen een eigen spel meenemen, maar er zijn ook spelletjes aanwezig.
Aanmelden via de website of bij Alie Geerts tel. 06-20850785 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl
Music for Remembrance - HetKoor
Projectkoor HetKoor brengt donderdagavond 2 november, op de dag van Allerzielen een concert dat in het teken staat van gedenken en herdenken. Met bijzondere liederen staat het koor stil bij wat er in de wereld gebeurt en hoe muziek kan bijdragen aan een gevoel van hoop.
HetKoor staat onder leiding van dirigent Mark Schrijver en wordt begeleid door pianiste Alma Grooters. Het concert is vrij toegankelijk. Aanvang 20.00 uur.
Actie Kerkbalans 2024

In de periode 13 t/m 27 januari 2024 is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Overigens, we kunnen de Actie Kerkbalans dan feliciteren! De actie bestaat dan 50 jaar.

Werkgroep Kerkbalans
Advent 2024, de adventsengelen gaan weer vliegen…..
“De engel als boodschapper en stem van God.”
Met elkaar mogen we hier handen en voeten aan geven. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. In de adventsweken mag je mensen verrassen met een
‘schouderklopje’ of teken van aandacht voor een ander. Je brengt (anoniem) vier weken lang een klein attentie.
Dit kan door de brievenbus of in een tasje
aan de voordeur. Zonder dat wordt ontdekt wie de engel is. In de laatste week mag je jezelf bekend maken, maar het hoeft niet. Het mooie is dat iedereen
kerstengel kan zijn! Voor wie wil jij engel zijn of welk gemeentelid mag wel eens verrast worden door de kerstengel? Wil je je opgeven om engel te zijn, een naam doorgeven of heb je vragen,
bel of mail naar : Hetty Ossekoppele, Tel. 0572-365100, hgossekoppele@freeler.nl
Bedankt!


Via één van de vrijwilligster van het soepcafé ontvingen wij mooie servetten en onderleggers, dank daarvoor!
Het volgende soepcafé is op vrijdag 10 november.
Op 11 november, in de Plaskerk, van 13.30 uur tot 16.30 uur, staat Raalte in het teken van rap, spoken word, gedichten en liedjes over Raalte.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet