logo pkn
1e.Nieuwsbrief December 2019
De periode van Advent 2019
fig 1
Advent is de voorbereidingstijd voor Kerst. Op de vier zondagen in december vóór kerst wordt hier speciale aandacht aan besteed.
We zien het licht uitdijen in het duister.
De liturgische schikkingen doen onze hoop groeien.
We verlangen naar een stukje hemel op aarde.
We zien uit naar Christus’ komst,
Symbolische schikkingen in de Adventstijd
Ze komen uit het PKN-project: “Geef Licht”. De lezingen zijn uit het boek Micha. Micha was een criticus van het systeem, hij wees naar een hoopvolle toekomst en gaf zijn mening over hoe het zou kunnen/moeten zijn. De basis is een hoge driehoekig vorm met een krans. De driehoek staat symbool voor God, jij en ik en de krans voor de cycli van beginnen, eindigen en (weer) opnieuw beginnen. De kleuren zijn en het materiaal is vrij sober, we werken toe naar het Licht van Kerst
fig 2
1e Advent, zondag 1 december
Voorganger is ds. Jan Muntendam uit Epse. Na de dienst is er koffie/thee in het Annahuis.
Sinterklaas
fig 3
Donderdag 5 december is het Annahuis ’s avonds gesloten. De redactie wenst allen, die dit feest vieren, een fijne Sinterklaasavond
Kerstproeverij in de Plaskerk
Koken op deze bijzondere locatie is een lang gekoesterde Bagatelle-droom! Op zaterdag 7 december presenteert Restaurant De Bagatelle net als vorig jaar haar Kerstproeverij in de Plaskerk! Voor meer info en aanmelding voor deze toch wel unieke gebeurtenis zie de website van de Bagatelle/Events. Aanvang: 18.30 uur.

Kerkelijk bureau
Op vrijdag 6 december is het kerkelijk bureau geopend van 19.00 tot 20.00 uur. U bent welkom in het Annahuis om collectemunten aan te schaffen en de teamondersteuners kunnen de busjes van het verjaardagfonds laten legen.

Zondag 8 december
In de dienst op de 2e adventszondag, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, gaat ds. Henriëtte de Graaf voor. Brood en wijn: versterking voor onderweg en delen met elkaar!
Adventsvieringen
fig 4
In de periode van 8 tot 22 december nemen de PCOB, Vrouwen van Nu, Passage en de Zonnebloem in het Annahuis alvast een voorschot op het Kerstfeest met hun Adventsvieringen.
Inspiratiewandeling
Het Spiritualiteitscafé van parochie Het Heilig Kruis houdt in de Adventstijd op zaterdag 14 december 2019 een inspiratiewandeling in de natuur rondom Klooster Nieuw Sion. Joke van Steenoven en Liedewijde Tielbeek begeleiden deze 3 á 4 km, over kleine bospaden gaande, anderhalf uur durende wandeling, die als thema heeft: ‘alleen wandelen bestaat niet’. Er worden oefeningen gedaan waarbij je dicht bij jezelf blijft. Ook gaan de deelnemers ‘kauwen’ op een tekst die tot nadenken stemt. De wandeling duurt van 9.30 - 11.30 uur. De kosten zijn 7,50 euro, inclusief koffie/thee. Aanmelden kan via spiritualiteitscafe@parochieheiligkruis.nl. De deelnemers krijgen een bevestigingsmail.
Zondag 15 december
De heer Gijs van Vulpen uit Zwolle leidt de dienst op deze 3e zondag in de Adventstijd.

Om 10.00 uur begint in het Annahuis een Kerk op schoot samenkomst. Het thema is deze keer Kerst! Kinderen van 0 t/m 4 jaar en hun (groot)ouders worden van harte uitgenodigd!

In de Nicolaaskerk in Heino kun je ’s avonds meezingen tijdens de ‘Zingen op zondagavond’ bijeenkomst. De avond begint om 19.00 uur.

In de Plaskerk organiseert het orgelfonds om 19.30 uur de traditiegetrouwe Kerstsamenzang. Onder begeleiding van Klaas Bos op het orgel worden vele bekende kerstliederen gezongen. De heer Gijs van Vulpen uit Zwolle leidt de avond en een Cello-ensemble verleent medewerking. Zo kort voor Kerst is het natuurlijk een prachtige gelegenheid om alvast in de goede Kerstsfeer te komen.
(voor aankondiging)
Anglicaanse Liturgie Lessons and Carols
Het in deze omgeving beroemde koor "New Sions Choir" geeft op vrijdag 20 december in de Plaskerk een uitvoering van de Anglicaanse Liturgie Lessons and Carols. Het koor, waarin meerdere leden van de protestantse gemeente Raalte meezingen heeft een bijzonder hoog niveau en het is dan ook een buitenkans om dit koor in Raalte te horen.
fig 6
(In de kerstnieuwsbrief volgt meer info)
MailPoet