Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
28 april 2023
Plaskerk
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd:
Zonder vrijwilligers zijn we nergens, dat weet onze Koning ook. Daarom werden er, ook in Raalte, vrijwilligers met bijzondere verdienste onderscheiden. Ook iemand die wij goed kennen, Jan Nijkamp werd afgelopen woensdag lid in de orde van Oranje Nassau. Jan, en alle anderen die zijn onderscheiden van harte gefeliciteerd en dank voor zoveel inzet!
Zaterdag 29 april Deventer Symfonisch Orkest concert
Zaterdagavond geeft het DSO een licht klassiek concert in de Plaskerk. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar te verkrijgen bij de ingang van de Plaskerk. Kosten €8,00 per kaartje.
Zondag 30 april


Ds. Wegerif uit Nijverdal gaat voor in de dienst die om 09.30 uur begint. Het is zondag Jubilate, derde zondag na Pasen. We lezen Joh. 10 vers 1 tot en met 10, lekker zwart/wit!
De uitgangscollecte is voor Stichting Leergeld, van harte aanbevolen door de Diaconie.
Woensdagmorgen Plaskerk open
Vanaf woensdagmorgen 3 mei is de Plaskerk weer open van 10.30 uur tot 12.00 uur. Het is gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden die aanwezig willen zijn. Dank daarvoor! Klaas Bos en Gerhard van Toly verzorgen het orgelspel op deze ochtenden. Op 3 mei is Klaas er en zal hij Vaderlandsliederen op het orgel spelen.
Herdenken op 4 mei

2 minuten stil.........................
Voor al dat leed dat is geleden,
dankbaarheid voor vrij leven,
verdriet voor allen die nu in angst en onzekerheid leven,
omdat vrij soms niet zo vrij is als we wel zouden willen..........
5 mei Bevrijdingsdag!
Ben jij ook zo benieuwd naar de vierde avond Plaskerk 900 jaar? Wat jullie niet meekrijgen is de bijzondere contacten, gesprekken, inspiratie en verbondenheid die deze avonden ons, de organisatie, opleveren. Het is een feestje om dit te mogen doen. Hoe we eruit zien op deze avond; het laat zich waarschijnlijk wel raden maar hoe we eraan komen, levert wederom een mooi verhaal op. Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen via www.pknraalte.nl
Deze groep mensen haalt het "Bevrijdingsvuur" uit Normandië. Vanuit Normandië brengen zij dit lopend naar Raalte waar het vuur in de Heilige Kruisverheffing zal worden ontstoken. Ook op vrijdagavond 5 mei zal in de Plaskerk het "Bevrijdingsvuur" binnen worden gebracht. Je kunt de voortgang en blogs volgen via https://www.bevrijdingsloop2023.nl/
Bezoek in de Plaskerk

De leerlingen van het Carmel College brengen weer een bezoek aan de kerken in Raalte. In de Plaskerk doen we met elkaar een sociaal experiment t.a.v. fairtrade. Dan blijkt dat een echt eerlijke wereld nog niet zo eenvoudig is. Mooi om zo met elkaar in gesprek te zijn.
SolidariteitskasDenken jullie nog even aan jouw steun voor de solidariteitskas? Dank alvast!
Alvast voor de agenda


Dinsdagavond 2 mei Alzheimercafé
Vrijdagavond 5 mei Filmhuis
Vrijdag 12 mei Soepcafé
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet