logo pkn
Nieuwsbrief 21 mei 2020
Nieuws van de diaconie
Pinksteren is het feest van de zending. Geraakt door de Geest van God trokken mensen erop uit om het Evangelie te brengen, aan zieken, armen, gevangenen en vervolgden. Al vele jaren wordt er rond Pinksteren een speciale collecte gehouden om het werk van de ZWO mogelijk te maken.
De opbrengst van de Pinkstercollecte wil de diaconie/ZWO dit jaar besteden voor het Corona noodfonds van Kerk in Actie.

We hebben besloten om de jaarlijkse pinkstercollecte niet in de gebruikelijke vorm met een acceptgiro via de post te verspreiden, maar digitaal middels deze nieuwsbrief, om zo weinig mogelijk mensen in een situatie van besmettingsgevaar te brengen.

Coronavirus
Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen. Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, gebieden waar niet altijd de zorg aanwezig is om alle mensen goed te kunnen helpen.
Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven.

Kerk in actie
Naast dat we nu ook eigen zorgen hebben, hopen we dat u ook dit jaar mee doet met deze actie en dat we juist met Pinksteren kunnen laten zien dat we geloven in delen en dat we andere getroffen gebieden ondersteunen in de coronacrisis.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer NL37 RABO 0354 5575 72 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Raalte o.v.v. Pinkstercollecte 2020.

We wensen u veel sterkte en gezondheid en bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid!

De diaconie / ZWO