Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
vrijdag 18 november 2022
Plaskerk
Persbericht gemeente Raalte
archelogisch onderzoek
De werkzaamheden in het centrum van Raalte zijn in volle gang. Er zijn allerlei mensen aan het werk op de bouw. Zo ook Nick Hendriks van Laagland Archeologie en zijn team. Archeoloog Nick: “We zijn bij graafwerkzaamheden aanwezig om te kijken of ze op waardevolle dingen stuitten. Dat blijkt zo te zijn. Er zijn al meerdere botten, intacte skeletten en gebruiksvoorwerpen gevonden.”
Een begraafplaats uit de Middeleeuwen
Met dit werk hopen de archeologen weer een puzzelstuk te leggen in de geschiedenis van Raalte. Nick: “Zo komen we meer te weten over hoe Raalte er vroeger uitzag en wie er woonden. Dat is heel waardevol. Deze locatie is erg interessant. We wisten dat er vroeger tussen het Annahuis en de Plaskerk een begraafplaats was. Dat staat op kaarten uit 1832. Daarom verwachtten we hier wel iets te vinden. Er bleek eerder al gegraven te zijn in de grond. Toch hebben we nu al meerdere botten en skeletten gevonden, afkomstig uit de periode tussen de Middeleeuwen en 1830. Op de Grote Markt zijn we sporen tegengekomen van tussen de 12e en 14e eeuw. Onder andere een ijzeroventje voor het smelten van ijzeroerbrokken, om daar ijzer uit te halen voor een smederij. Daarnaast vonden we paalkuilen, waarschijnlijk van een boerderij die daar heeft gestaan.”
Een puzzelstuk in de geschiedenis
Nadat de archeologen klaar zijn met hun werk op de bouwplaats worden de gevonden items met zorg veiliggesteld voor verder onderzoek. “Het brengt ons weer een stap verder in de geschiedenis van Raalte. Waren het mannen of vrouwen? Hadden ze een ziekte? En wanneer zijn ze overleden?” Nadat het onderzoek is afgerond worden de menselijke overblijfselen in overleg met de Protestantse Gemeente Raalte (Plaskerk) opnieuw begraven.
Zondag 20 november Eeuwigheidszondag
eeuwig2
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar
Zondag 20 november zijn er twee diensten in de Plaskerk. De eerste dienst begint om 9.30 uur en de tweede om 11.00 uur. In beide diensten worden de overleden gemeenteleden van het aflopende kerkelijk jaar herdacht. Na beide diensten is er gelegenheid om na te praten met een kop koffie in het Annahuis.
Energiekosten
Thermostaat
In het kader van de sterk gestegen energieprijzen heeft het CvK besloten om de temperatuur in de kerk, zowel tijdens de diensten op zondag als ook door de week te verlagen. Dus houdt daar rekening mee wanneer U de kerkdiensten bezoekt. Dit is een voorlopige maatregel. Het energieverbruik en de kosten die dat met zich meebrengt worden scherp in de gaten gehouden. Zo houden we een vinger aan de pols.
Agenda
Agenda
* De voor 23 november geplande excursie naar de Sterrenwacht in Nijverdal gaat niet door.
Concert Salland Vocaal en Heeren van Salland
Salland Vocaal en Heeren van Salland
Ben jij iemands adventsengel?
Engel
De adventsengelen gaan weer vliegen!
Een engel als boodschapper en stem van God. In de adventsweken mag je mensen verrassen met een ‘schouderklopje’ of een teken van aandacht geven aan een ander. Je brengt (anoniem) vier weken lang een kleine attentie.
Dit kan door de brievenbus of in een tasje aan de voordeur. Zonder dat wordt ontdekt wie de engel is. In de laatste week mag je jezelf bekend maken, maar dat hoeft niet. Iedereen kan kerstengel zijn. Wil je meedoen of heb je nog vragen? Mail of bel met Marjo Romeijn: famrmromeijn@gmail.com of telefoon 365526. Meer informatie is te vinden op de website.
Uitgangscollecte zondag 27 november
Colombia
De uitgangscollecte op 27 november is voor een project van het Werelddiaconaat in Colombia. In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken en leren groenten verbouwen in de moestuin. Ook tienermoeders vinden hier hun plek.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet