logo pkn
College van Kerkrentmeesters
Eindejaarscollecte 2022
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
aan tafel
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo , reader
Raalte, 08-november-2022

In Bijbelverhalen - maar ook in het Annahuis van onze kerk - wordt vaak samen gedronken en gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Dit jaar is een groot gedeelte van het Annahuis aangepast en beter geïsoleerd. Het was niet de bedoeling om dit jaar in de overige delen van de Plaskerk en het Annahuis te investeren. Maar door de sterk stijgende energiekosten is het noodzakelijk om het energieverbruik zo snel mogelijk aan te pakken en gaan we alle lichtarmaturen en kroonluchters voorzien van energiezuinige led lampen. Tevens willen we tegemoet komen aan de wens van mensen met rollators en rolstoelen, om de deuren van de hoofdingang van het Annahuis te vervangen door een automatisch deur. De deuren sluiten dan ook automatisch en we verwachten dat de warmte dan beter in het gebouw blijft.

De kosten van deze voorzieningen zijn aanzienlijk en niet opgenomen in de begroting van dit jaar. Daarom is besloten om de opbrengst van de Eindejaarscollecte 2022 voor deze doelen te bestemmen.
Met uw hulp kunnen wij deze plannen werkelijkheid laten worden.
Wilt u méér informatie hebben hoe u kunt bijdragen aan de kerk en wat er met uw geld gebeurt, kijk dan op de website www.pknraalte.nl onder ‘geldzaken’.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Raalte

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
Rekening: NL 31 RABO 0373 7274 02
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte
Kenmerk svp vermelden bij betaling: Eindejaarscollecte 2022-
Email Marketing Powered by MailPoet