Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
28 oktober 2022
Plaskerk
Zondag 30 oktober
Avondmaal
Komende zondag vieren we met elkaar het Avondmaal. Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst. We komen Zacheüs tegen zondagmorgen. Bij velen een geliefd verhaal, is dat terecht? Ds. Richard Slaar zal er ons over vertellen. We vieren het Avondmaal zoals gebruikelijk maar wel met statafels.
Komende zondag vieren we met elkaar het Avondmaal. Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst. We komen Zacheüs tegen zondagmorgen. Bij velen een geliefd verhaal, is dat terecht? Ds. Richard Slaar zal er ons over vertellen. We vieren het Avondmaal zoals gebruikelijk maar wel met statafels.
De uitgangscollecte is voor het NBG Bijbelgenootschap
De visie van het NBG Bijbelgenootschap is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken. Als mensen de Bijbel niet kunnen lezen in de taal van hun hart, wordt ter plaatse aan een vertaling gewerkt. Het NBG wil er ook voor zorgen dat de Bijbel voor mensen bereikbaar is en zorgt daarom voor gratis bijbels of goedkope edities. Ook ontwikkelt het NBG kinderproducten, zodat ieder kind de kans krijgt om kennis te maken met de Bijbel.
Koffie drinken na de kerkdienst
Koffie 1
We drinken 1x per 14 dagen koffie in het Annahuis na de kerkdienst. Omdat er wat geschoven is in het rooster, wijken we af. Op de volgende data drinken we samen koffie:
Zondag 30 oktober
Zondag 6 november
Zondag 20 november
Zondag 4 december
En daarna weer in januari
We kunnen nog wel wat hulp hierbij gebruiken, wil jij wel koffie zetten op zondag? Geef dit dan aan bij Aaltje; annahuis@pknraalte.nl
Tuin Oproepje!
Tuinploeg
Dick Saaltink heeft een eerste schetsontwerp gemaakt en deze was te bekijken tijdens de opening van het Annahuis. Ook komende zondag liggen de tekeningen in de zaal. Wie vindt het leuk om mee te denken over een vervolg. Aanmelden kan bij Dick of bij Aaltje; annahuis@pknraalte.nl
Overhandiging Oogstgave maandag 31 oktober
oogstgave 2022 A4
Op maandagavond 31 oktober wordt in het Annahuis symbolisch de oogstgave overhandigd. Na twee coronajaren waarbij Stöppelhaene niet gevierd kon worden, was er vorig jaar al wel aandacht voor het project: "de vluchtelingen in Nepal verdienen het!"
De oogstgave 2022 komt ten goede van tientallen gezinnen in één van de twee vluchtelingenkampen in Nepal. In deze kampen zijn ze ten volle aan hun lot overgelaten, nu ook internationale hulpverlening haar handen aftrok van deze zeer kwetsbare groep. Lokale vrouwengroepen en de Raalter stichting DHF ondersteunt met het oogstgaveproject de zelfredzaamheid van een groep gezinnen.
Met het beschikbaar stellen van geiten, varkens, kippen of anderzijds met de opzet van groenteteelt krijgen deze families de mogelijkheid om niet alleen voor zichzelf maar ook door verkoop ervan om in hun eigen bestaanszekerheid te voorzien. De oogstgave als basis voor economische zelfstandigheid voor deze gemankeerde bevolkingsgroep...
Gelukkig kon dit jaar daadwerkelijk worden gecollecteerd voor dit mooie, goede doel.
Aanvang bijeenkomst om 19.30 uur.
Dankdag woensdag 2 november
Dankdag
Er is veel om dankbaar voor te zijn, daarom komt de dankdagcommissie op maandag en dinsdag in het Annahuis. De dankdagcommissie zorgt er ieder jaar voor dat 80+-ers van onze kerk en gemeenteleden die in verzorgingshuizen verblijven een attentie ontvangen.
Het is een dankbare taak om al deze attenties te bezorgen, maar hiervoor is nog wat hulp nodig. Help jij / helpt u ook mee? Stuur dan een mail naar Janna Slendebroek wslendebroek@hotmail.com of Riek Pakkert h.pakkert@gmail.com. Janna of Riek bellen mag ook: 0572-351882 of 0572-353164. Alvast bedankt!
Pootaardappelen
De uitgangscollecte in de dienst van 6 november is voor de dankdagcommissie. Op deze zondag kunt u de oogst van de pootaardappelen (die met biddag zijn uitgedeeld) inleveren. In de kerk is daarvoor een winkelwagen geplaatst. Mocht u zelf geen oogst hebben, dan zijn gekochte aardappelen uiteraard ook welkom! De diaconie zorgt ervoor dat alle aardappels naar de Voedselbank worden gebracht. Deze actie wordt jaarlijks in Klein Salland georganiseerd; heel mooi dat we elkaar ook hiermee kunnen versterken!
Ds. B.Aalbers uit Zwolle leidt de dienst.
Klein Salland wandelen vrijdag 4 november
Wandelschoenen
Klazien en Minie Tuten hebben de wandelschoenen alvast aangetrokken en hebben een mooie route uitgezet voor de Klein Salland Wandeling. De route loopt over het landgoed Reelaer. Op vrijdag 4 november om 08.30 uur is de start bij het Annahuis. Je kunt je opgeven via: gerrit.visscher.heeten@gmail.com
Vrouw! Leven! VRIJHEID! 6 november
Vrouw!Leven!Vrijheid!
Programma
13.00 uur : muziekoptreden
13.15 uur : opening Steffi Wiesmann
Sprekers
13.30 uur : Gerria Toeter
13. 45 uur : muziekoptreden
14.00 uur : Janda Muhamed
14.15 uur : Shilan Hasen
14.30 uur : start vrouwenmars Markt Raalte
15.30 uur : terugkomst vrouwenmars Grote Markt Raalte/muziekoptreden
16.00 uur : einde programma
Spiritualiteitscafé woensdag 9 november
foto cirkel met wandelschoenen 22
‘WANNEER WORDT WANDELEN PELGRIMEREN?’
Deze avond vertelt Jaap van der Vinne (reisleider Camino Portugues en wandelcoach) over dit onderwerp en laat hij beelden zien van zijn caminoreizen.
Steeds meer mensen ontdekken het wandelen. Werd eerder wel eens een ‘ommetje’ in de buurt gelopen, nu lopen steeds meer mensen langere afstanden, meerdaagse wandelreizen en sommigen gaan op pelgrimstocht. Wat is pelgrimeren en wat is er anders aan dan wandelen?
Een veel gehoorde uitspraak is: “Ik ging als wandelaar op weg, maar ik kwam als pelgrim terug”. Daarmee wil men zeggen dat – gewild of ongewild – onderweg toch een spirituele snaar is geraakt.
Deze inspirerende avond wordt gehouden op woensdagavond 9 november a.s. in De Schalm, Nijverdalseweg 30, 8106 AD Mariënheem.
Inloop: 19.15 uur. De avond start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur.
De kosten bedragen €7,50 p.p. inclusief koffie en thee. Aanmelden kan tot en met zaterdag 5 november via email-adres secretariaat@parochieheiligkruis.nl . Heb je vragen, deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen.
Voor je agenda
Agenda
* Zondagavond 30 oktober, Zingen op zondagavond in de kerk van Heino. Verzoeknummers kan je doorgeven aan Gerhard van Toly gerhardinekevantoly@ziggo.nl
* Dinsdagavond 1 november, Alzheimercafé; aanvang 19.30 uur
* Vrijdagavond APP activiteit 4 november Eten bij ........ Maaltijd op recept. Eet smakelijke allemaal!
* Vrijdag 11 november, Soepcafé. Inloop vanaf 19.00 uur. Je kunt je nu opgeven via www.annahuisraalte.nl
activiteiten
In de Wegwijzer en op de website vind je het het activiteitenprogramma voor het nieuwe kerkelijk seizoen. De werkgroep activiteiten heeft weer een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet