logo pkn
Aan de gemeenteleden van PKN Raalte

Diaconie: de kerk is solidair met wie lijden in de wereld en helpt waar dat kan

Wat is Diaconie?
De Diaconie van de Protestante Kerk in Raalte wil mensen en organisaties helpen die een beroep op hulp doen.
De diaconie is afhankelijk van uw giften om hulp te kunnen bieden.

Waar gaat uw bijdrage naartoe?
Met uw gift ondersteunen wij een groot aantal doelen, zowel ver weg als dichtbij.

Steeds vaker krijgt de diaconie verzoeken om financiële ondersteuning via regionale hulporganisaties, zoals Humanitas, Fonds voor Ons, Voedselbank en Leergeld. Dit jaar willen we samen met deze hulporganisaties mensen helpen die door de gestegen energielasten in de knel komen of zijn gekomen.

Wij werken samen met “Kerk in Actie”, een landelijke diaconale organisatie van de PKN, die veel projecten in binnen- en buitenland ondersteunt. Een deel van onze diaconale inkomsten maken wij over aan “Kerk in Actie”. Zo hebben we bijvoorbeeld gedoneerd voor de overstromingen in Pakistan.

Uw Bijdrage
Wij hopen dat u ook nu weer een gift wilt doen. U kunt dit overmaken naar:

NL94 RABO 0373 7387 81
T.n.v. Diaconie PKN Raalte
O.v.v. Herfstcollecte 2022

De diaconie dankt u hartelijk voor uw steun!

Uw diakenen
Email Marketing Powered by MailPoet