Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
14 oktober 2022
Plaskerk
DANK!
Opening
We kijken terug op een prachtige opening van het Annahuis. Dank voor aanwezigheid en felicitaties. Ook voor de vele bossen bloemen en cadeaus die we mochten ontvangen. Ook na zondag 2 oktober zijn er veel inwoners geweest die nog even een kijkje namen in het vernieuwde Annahuis.
We mogen met elkaar supertrots zijn op zo'n mooi ontmoetingscentrum!
Zondag 16 oktober
Herfst bijbel
Zondagmorgen gaat ds. Eigenhuis uit Lemele voor. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie in het Annahuis.
Oproep foto's
camera-1130731_960_720
Volgend jaar bestaat Raalte 900 jaar. Ook vanuit de Plaskerk organiseren we mooie activiteiten, waaronder een zomerexpositie.
Wie heeft er oude foto's van het oude Annahuis? Van buiten of van binnen bijv. met een activiteit.
Je kunt ze inleveren in de brievenbus van het Annahuis met naam en adresgegevens of bij Mieny Tuten.
Maatje gezocht!
Omdat jij mijn maatje bent
Bij het pastoraat kwam via Dimence een concrete vraag binnen: is er bij jullie een maatje voor een vrouw van 82, die een tekort ervaart aan betekenisvolle relaties in haar leven. Zij zoekt daarom naar (regelmatig) contact met mensen, die hierin een verschil zouden willen maken. Het gemis is misschien wel heel herkenbaar en gaat soms hand in hand met een oplopende leeftijd.
Daarom de vraag: wil je een maatje zijn? Graag melden bij het contactpunt pastoraat (tel.nr. 06 - 27 18 44 43).
Ds. Richard Slaar
Agenda
Agenda
* Donderdagavond 20 oktober Groei en Bloei, inloop vanaf 19.30 uur
* Vrijdagmiddag 21 oktober Zonnebloem, inloop vanaf 13.30 uur
Activiteitenkalender PKN Raalte
activiteiten
In de Wegwijzer en op de website vind je het het activiteitenprogramma voor het nieuwe kerkelijk seizoen. De werkgroep activiteiten heeft weer een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld.
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet