Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
4 november 2022
Plaskerk
Aardappelen rooien voor de voedselbank
Aardappelen rooien 1
Aardappelrapers
Oogst
Herman Schutte, Leo Molenaar en de leerlingen van het Carmel College hebben op een perceel aan de Pleegsterdijk aardappelen gerooid voor de voedselbank. Op de fiets en met koffie op het land😊 Wat een mooie inzet in het kader van Dankdag!
Dank jullie wel!
Zondag 6 november
Pootaardappelen
Komende zondag staat in het teken van Dankdag voor gewas en arbeid. Ds. Aalbers uit Zwolle gaat voor in deze dienst. Je kunt de aardappelen die je wilt geven aan de voedselbank brengen en inleveren bij de diaconie; er staat een winkelwagentje in de kerk. Na de dienst is er koffie drinken.
Appostel App uitleg
appostel-app
Herman Sanders zal uitleg geven tijdens het koffie drinken in het Annahuis over de Appostel App. Wat kan je daar nu eigenlijk mee?
Zondag 13 november
Voorgangers Klein Salland
Deze zondag is weer een Klein-Salland-Zondag. In de Plaskerk wordt er zondag 13 november geen dienst gehouden. De gemeente is welkom in Wijhe bij ds. Henk Jan Damstra. Thema op deze zondag is de vraag naar de opstanding: waar blijf je als mens? Is de opstanding niet een belachelijk idee? – Een omvattende vraag, zeker als je ook weer geen uren en uren ter beschikking hebt om erover te filosoferen.
Voor wie op deze zondag naar Wijhe gaat is het misschien goed om te weten dat de dienst op deze zondag niet uit mag lopen omdat er om kwart voor 12 een koffieconcert is in het kader van 200 jaar orgel Wijhe. Ook de Raaltenaren die vandaag naar Wijhe gaan zijn hierbij uiteraard van harte welkom. Tussen de dienst en het concert is er koffie.
Dehli Brotherhood
De uitgangscollecte is zowel in Wijhe, Olst als Wesepe voor het gezamenlijke doel: de Delhi Brotherhood Society (DBS). Via ds. Jaap Wiegers uit Olst hebben we als Klein Salland een directe relatie met DBS,
een kloostergemeenschap in Delhi (India) waar hulp en ondersteuning geboden wordt aan kansarme groepen in uiteenlopende omstandigheden. De projecten worden geleid door 5 monniken en vele vrijwilligers. DBS werkt voor kinderen, vrouwen, ouderen, gevangenen en leprapatiënten.
De vernieuwing Grote markt en rondom Plaskerk en Annahuis is begonnen
Met boom
Zonder boom 1
Zonder boom 3
Vanaf komende week zullen de werkzaamheden op het plein tussen Annahuis en Plaskerk beginnen. Dat houdt in dat het plein wordt afgesloten en we soms ook de ingang vanaf het Annahonk (tegenover slager Maurits) zullen moeten gebruiken. Met aanwijzingen van ons zal duidelijk zijn welke ingang bereikbaar is. Zoals nu de planning is, zijn de werkzaamheden tussen Annahuis en Plaskerk voor de Kerst afgerond. Voor vragen kun je terecht bij Gerrit Tuten, gtuten@live.nl
logo pkn
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet