logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 21 mei 2021
Zondag 23 mei PINKSTEREN
Pinksteren
“De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt” - deze regel uit het Pinksterlied 686 zou het thema van de viering op Pinksteren genoemd kunnen worden. We horen van een nieuw begin en is dat niet waar wij vandaag de dag intens naar uitzien: een nieuw begin, waarbij wij een beetje terug willen naar hoe het was. Als wij dan ook even stilstaan bij wat anders kan en moet, dan krijgt Pinksteren ook een kans, toch?
We hopen op een feestelijke dienst deze zondag en dat de Geest van Pinksteren een Geest van bevrijding mag zijn, van nieuwe adem en van genezing.
Afbeelding1
Jullie hebben van de diaconie een brief ontvangen over de pinksterzendingscollecte. Dit keer wordt er gecollecteerd voor stichting Atiy. Ook in Bolivia heeft de coronacrisis zijn sporen diep achter gelaten. Via Ans Haarman kon via stichting Atiy veel pakketten met levensmiddelen, medicijnen en zorg worden gegeven aan de armen. Nu richt men zich op het onderwijs om daar ondersteuning te bieden. Jij geeft toch ook!
Donderdag 27 mei toerustingsavond
Reddingsboei
Over de toerustingsavond komende donderdag heb je ook vorige week al bericht gehad, maar zou niet juist die Pinkstergeest een gids kunnen zijn op onze weg uit de lockdown? Wat voor kerk houden we over, wat voor kerk gaan we worden? Hoe leeft de kerk van Christus anno 2021 en in de jaren die komen? Is het een kwestie van overleven? Of juist van volop tot bloei komen? Of is alle hoop vergeefs en het einde bezegeld? Spannende vragen, maar de meest belangrijke vraag is: raakt het jou?
Welkom komende donderdag vanaf half 8! Aanmelden kan nog voor deze avond, Link naar de reservering pagina. of via Hettie Nijhuis 0572-362949
Graffiti
Graffiti
De muur waarop ons plein op uitkijkt, is beklad met teksten. Sylvia, onze buurvrouw is op de hoogte en heeft hier melding van gemaakt bij de politie.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.