logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 14 mei 2021
Zondag 16 mei
Verlatenheid
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is bijzonder: wezen-zondag wordt deze ook wel genoemd. Misschien spreekt het idee van "verlatenheid" bij veel mensen in deze crisistijd meer tot de verbeelding dan voorheen. We lezen Johannes 17 vers 14 tot en met 26 en zingen het lied Longing for light:
https://youtu.be/ZJq3bhdgQoc
De kerk op de intensive care!
Reddingsboei
Hoe overleeft de kerk de crisis?
Op donderdag 27 mei a.s. om 19.30 uur zal ds. Richard Slaar een voorzet geven over dit onderwerp. Het zal duidelijk zijn dat de kerk de corona-crisis niet ongeschonden overleeft. Velen verlangen terug naar hoe het was en minstens zo velen zijn bang dat het niet weer wordt zoals het was. En wie er positief in staat ziet naast zorgen ook kansen: we kunnen ook aan een frisse start denken. Weer een ander wil het sowieso anders, want zoals het was zo moet het toch niet meer?
Hoe overleeft de kerk deze crisis? Of bezwijkt ze aan de traagheid? Ds. Richard zal er een korte inleiding over houden en daarna is er ruimte voor vragen en eigen inbreng van iedereen. Misschien heb jij of heeft u ook ideeën over de toekomst van onze kerk? Op deze avond zal er een kleine groep geïnteresseerden in de kerk aanwezig mogen zijn, maar ook vanuit huis kan aan deze avond worden deelgenomen. In te schakelen via de site bij ‘kerkdienst gemist’ . Reacties en vragen kunnen via sms en app worden gestuurd naar ds. Richard zijn telefoonnummer: 06 – 15 90 60 12.
Aanmelden kan via het speciale reserveringsformulier op de website of telefonisch bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949). link naar de reservering pagina.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.