logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 7 mei 2021
Zondag 9 mei
Gevouwen Handen
Zondag Rogate - Bidt
Ds. Muntendam uit Epse gaat voor in deze dienst. Er wordt weer gezongen deze zondag, twee zangers zullen de liederen ondersteunen. Geest van hierboven is het slotlied; zing het van harte thuis mee!
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/geest-van-hierboven/POMS_EO_15947328?cHash=9bbfa9beef4be58fdbbdd9029c10c59e
Voorbereiden op Pinksteren
Bellenblaas
Tijdens de Pinksterdienst wordt een verhaal voor de kinderen verteld. Hierbij kun je thuis meedoen. Als je dat wilt geef je dan op bij astridhommes@pknraalte.nl. Tijdens het verhaal kun je thuis bellenblazen. Dus ouders en grootouders die hun kinderen en kleinkinderen thuis mee willen laten doen tijdens de Pinksterdienst: geef je op! Naam en adres graag vermelden en de bellenblaas wordt thuis bezorgd.
Zingen 2
Voor de Pinksterdienst zoeken we zangers en zangeressen. Jullie gaan een lied thuis inzingen en opnemen op computer of smartphone. Door Marieke van Ravenhorst in Wijhe wordt dit van alle zangers uit de Klein Sallandse kerken samengevoegd tot een geweldige opname die in de pinksterdienst in de vier kerken wordt uitgezonden.
Van elke gemeente zijn 4 tot 5 opnames nodig. Geef je op bij astridhommes@pknraalte.nl en vermeld je mailadres. Als er hulp nodig is voor het opnemen kun je dat hier ook aangeven. Muziek en lied worden jullie toegestuurd na opgave.
Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan geen dienst in De Plaskerk. Mocht je gaan dauwtrappen, dan veel plezier daarbij, maar anders natuurlijk ook een Fijne Hemelvaartsdag gewenst!
Hemelvaart
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.