logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 30 april 2021
Naar de kerk in coronatijd
Plaskerk Raalte winter
Wat fijn dat we een aantal van jullie weer mogen begroeten komende zondag in de Plaskerk. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven wel onder voorwaarden, maar het is een stap in de goede richting. WELKOM!
We brengen het volgende onder jullie aandacht:

Collecteren in coronatijd.
Om coronabesmetting te voorkomen wordt in de Plaskerk niet gecollecteerd. Er wordt goed gehoor gegeven aan onze oproep om uw gaven via de bank over te maken.
Zoals u weet wordt het ontvangen bedrag elke week verdeeld over de 3 geplande collectes. U maakt het bedrag over naar bankrekening:
NL 39 RABO 0354 500 112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte. Onder vermelding van het doel van uw gift b.v. de collecten van de betreffende kerkdienst met de datum van de dienst.
kerkdienstgemist
Dat we met deze online diensten in een behoefte voorzien blijkt uit de luister- en kijkcijfers: gemiddeld wordt er door ± 150 huishoudingen rechtstreeks ingeschakeld om de dienst te volgen. Vervolgens wordt er nog door evenzoveel huishoudens via ‘kerkdienst gemist’ ingeschakeld. Deze cijfers staan overigens niet in verhouding tot het aantal ontvangsten per bank, dat ligt een stuk lager. Vandaar onze oproep om
U nog eens te wijzen op de mogelijkheid van collecte betaling per bank.
Wist U dat giften met contant geld al vanaf 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar zijn voor de belasting. Giften per bank zijn dat wel.
Zondag 2 mei
2 mei plaatje
Heb je mij lief? Dat is de vraag die deze zondag wordt gesteld. Ds. Paulineke Eigenhuis gaat voor in de dienst. Zij neemt ons mee om een antwoord te vinden op deze vraag.
Collecte Kerk in Actie
Collecte Libanon
De uitgangscollecte is zondag 2 mei bestemd voor Kerk in Actie – Noodhulp Libanon, Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.
Woensdag 5 mei
Bevrijding
Woensdagmorgen 5 mei is de Plaskerk van 10.00 uur tot 12.00 uur open. Om te genieten van de muziek, een kaarsje aan te steken of om zo maar even te zitten. Vorig jaar zouden we "groots" 75 jaar vrijheid vieren, toen nog niet wetende dat wij ook nog op dit moment met het coronavirus te maken hebben. Vrijheid kun je op veel verschillende manieren ervaren. Na een oorlog, na een ziekte of nu straks na het coronavirus. Goed om daarbij stil te staan.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.