logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 16 april
Zondag 18 april
Verloochining Petrus
Verloochening door Petrus hiernaast afgebeeld door de schilder Michelangelo Merisi da Caravaggio. Zondagmorgen lezen we Marcus 14 vers 66-72. Pasen is voorbij en nu? Wat betekent het dat Jezus leeft? Hoe kan een mens na Pasen "gewoon" verder en die vraag naar een "nieuw gewoon" is in deze tijd extra herkenbaar. Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst.
Parels van de Plaskerk
Parels
De kroonluchters als één van de Parels van de Plaskerk werden afgelopen Pasen in de dienst uitgelicht. De kroonluchters worden ook beschreven in het boekje "Parels van de Plaskerk".
Kroonluchter
We kregen de vraag of dit boekje nog te verkrijgen is, ja er zijn nog exemplaren. Je kunt hiervoor bellen met of mailen naar Aaltje Booijink 06-27129798 of Email: annahuis@pknraalte.nl De prijs is € 10,00. Leuk om cadeau te geven of te krijgen.
Bezorgers gezocht
Bezorger
Er hebben zich al 15 vrijwilligers aangemeld! Het is een hele klus, dus wil je de diaconie helpen met het rondbrengen van de brief voor de pinkstercollecte, meld je dan aan via Email: diaconie@pknraalte.nl of via 06-27184443 (telefoon pastoraat)

de Diaconie
Tafelstuk
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.