logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 9 april 2021
Zondag 11 april
kruis en handen
De diensten beginnen vanaf deze zondag om 09.30 uur.
Ds. Aafko de Vries uit Nijverdal gaat voor. Deze zondag wordt Quasi Modo Geniti genoemd – Als pasgeboren zuigelingen -, zie 1 Petrus 2 : 2.
Daarbij zingen we: U zij de glorie
https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo
De uitgangscollecte deze zondag is voor: Kerk in Actie – Noodhulp Libanon.
Collecte Libanon
Van de miljoenen Syriërs, die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger. Kijk voor meer
informatie op: www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.
CHRCH app
CHRCH
De chrch app is vernieuwd. Wie problemen heeft met het wachtwoord kan contact opnemen via webmaster@pknraalte.nl
Dan word je van de juiste informatie voorzien.
Bezorgers gezocht
Brievenbus
De diaconie wil ook dit jaar weer de pinkstercollecte houden. Alle gemeenteleden leden ontvangen een brief, dit jaar zonder acceptgiro. Wij zoeken voor dit jaar nog bezorgers die ons willen helpen met het verspreiden van de brieven voor de pinkstercollecte. De collecte moet voor hemelvaart, donderdag 13 mei, zijn bezorgd.
Wilt u ons helpen. Aanmelden kan bij diaconie@pknraalte.nl of bij het meldpunt pastoraat.

de Diaconie
Een lentegroet uit de tuin van het Annahuis
Tulp 2
Tulp 1
Tulp 3
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.