logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 26 februari 2021
Zondag 28 februari
Armoede
Zondag “Reminiscere”. Reminiscere (Latijn voor ‘Gedenk uw barmhartigheden’) is de tweede zondag in de Veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen.
De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 6-7:
Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming; dat onze vijanden ons nooit overheersen. Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt.
Ps. Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik; beschaam mij niet.
Liturgische schikking
Tweede zondag bloemschikking
Open hart vorm van glaasjes en stammetjes.
Als bloem de blauwe hyacinten, in de vaasjes en als
slinger rondom het hart. Blauwe kleur verwijst naar het
spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
Jezus is met zijn leerlingen op een hoge berg en uit een wolk klinkt de stem van God “Hij alleen is mijn zoon, luister naar Hem”.
Voorwerp: telefoon, via de telefoon kan je er ‘voor iemand zijn’.
Uitgangscollecte
missionaire werk
Deze zondag is de uitgangscollecte bestemd voor : Kerk in Actie – Missionair werk in Nederland
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk in Nederland missionair-diaconale initiatieven van gemeenten in het hele land, want zo zijn we een kerk van betekenis en zichtbaar in de omgeving.

De vloer van de Plaskerk is gevoegd
Vloer 1
Vloer 2
Vloer 3
Bewondering voor de mannen die deze klus hebben geklaard. Echt "bottenwerk" zoals we dat noemen. De vloer van de kerk, onder de toren en het halletje bij de gerfkamer zijn opnieuw ingevoegd met een heel mooi resultaat. De kerk wordt schoongemaakt en zondag is alles weer spic en span!
Bezorgers gezocht!
Brievenbus
Voor de bezorging van de speciale Paaseditie van de Wegwijzer zoeken wij vrijwilligers. Wie wil er in het buitengebied de wegwijzer in week 12 bezorgen? Je kunt je aanmelden bij Hanneke Vrieling:
ghvrieling@gmail.com of 0572-357851
Paasroute
paasroute
In de nieuwsbrief van vorige week stond een niet werkende link naar de paasroute.
Hierbij de werkende link naar pknraalte.nl op deze pagina "op weg naar Pasen" vind je de link naar de paasroute en meer informatie over het liturgisch bloemschikken.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.