logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 29 januari 2021
Nog even terugkijken....
Week van de eenheid
Op zondag 24 januari is de week van gebed voor de eenheid afgesloten met een oecumenische dienst in de Plaskerk. Het gekozen thema was, ‘Blijf in mijn liefde en gij zult veel vrucht dragen‘. In de liefde van Jezus blijven, een rank van de wijnstok blijven, dat is wat zijn leven door ons laat stromen. Gerrie Knippenberg en Hanneke Vrieling, beiden lid van de Liturgische bloemschikgroep van de Plaskerk hebben daar een mooie schikking bij gemaakt
Dorotheus_of_Gaza
Dorotheus van Gaza, een monnik in Palestina in de 6e eeuw, verwoordde het thema als volgt: Stel je een cirkel voor die op de grond is getekend met een middelpunt en stel je voor dat de cirkel de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Als mensen, die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar. en hoe dichter bij elkaar hoe dichter we bij God komen.
Foto: Wikipedia.

Symboliek van dit bloemstuk: Het fietswiel is de cirkel en de spaken de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. De rode rozen in het centrum staan symbool voor de liefde van Jezus. Vanuit de wijnstok dragen de vruchten (hier zijn dat druiven, gedroogde pruimen, tomaatjes en spruiten) de levensstroom voor eenheid. En vanuit die liefde gaan wij de wereld in om veel vrucht te dragen.
Raadvankerkenbloemschikking
Zondag 31 januari
Lied
God zal met je meegaan, het zegenlied van deze zondag: https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco
Ds. Richard Slaar gaat in deze dienst voor. We lezen uit Marcus1 vers 21-28. We hopen elkaar te ontmoeten op zondag via www.pknraalte.nl
De deurcollecte is voor het Hospice "de Cirkel" in Raalte. Deze collecte wordt van harte bij jullie aanbevolen.
Op weg naar Pasen
Veertigdagenkalender
Op weg naar Pasen geïnspireerd en uitgedaagd worden? Er is een mooie veertigdagenkalender beschikbaar via de PKN landelijk. Mooie teksten, creatieve paasstukken, recepten en aandacht voor de andere mens. Ik zeg doen! Je kunt deze via onderstaande link gratis bestellen:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
Paasgroetenactie 2021
Paasgroeten
Ieder jaar worden duizenden kaarten met paasgroeten vanuit protestantse gemeenten gestuurd naar gedetineerden. Dat doet hen goed! Ontvangers zijn dankbaar dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Ook in 2021 is het goed de hoopvolle boodschap van Pasen door te geven. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.
Ook onze gemeente doet weer mee aan deze paasgroetenactie.Er worden in totaal 100 kaarten verstuurd. In verband met de huidige omstandigheden zorgt de diaconie voor het ondertekenen van de kaarten. Mocht u hierbij willen helpen, dan kunt u t/m 12 februari een bericht sturen naar diaconie@pknraalte.nl.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.