logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 22 januari 2021
Mooie woorden
Vlinder op hand
Zondag 24 januari
Hallo lief mens,
ik wil je laten weten dat ondanks dat je mij niet ziet, ik je echt niet ben vergeten. Ik bid voor je, ik bel je op en stuur je dit berichtje, samen komen we er doorheen.
Dus vergeet het nooit, je staat niet alleen.
(Schrijver onbekend)
Duif hand
Zondagmorgen gaat ds. Richard Slaar voor in de dienst die om 10.00 begint. We lezen uit Jesaja 52 vers 7-10 en uit Marcus1 vers 14-15.
De dienst is te volgen via: www.pknraalte.nl
Week van de eenheid
Zondagavond is er ter afsluiting van de week van de gebed een dienst vanuit de Plaskerk. Pastoor Gé Nijland en Ds. Richard Slaar zijn de beide voorgangers. De dienst, die om 19.00 uur begint, is voorbereid door de Raad van Kerken Raalte Broekland. Zie ook de nieuwsbrief van vorige week.
Schikking wiel
De schikking in de dienst is gemaakt op een fietswiel. De uitleg waarom en wat de gebruikte bloemen en planten/takken symboliseren wordt in de dienst meegedeeld. In de volgende Nieuwsbrief wordt daar dan nog weer bij stil gestaan. Hierbij de link naar de liturgie van de gebedsdienst ook te vinden op de website van de kerk: www.pknraalte.nl. Zo ook de link naar het online luisteren/kijken van deze dienst.
Nieuwe maatregelen corona
Corona in de hand
Wat betekenen de nieuwe regels voor ons als Protestantse gemeente Raalte? Met deze nieuwe aanvullende regels, verandert er voor ons verder niets.
Het aantal personen, dat een uitvaartdienst mag bijwonen is naar beneden bijgesteld, maar dit heeft voor de diensten in de Plaskerk geen gevolgen, omdat wij al maatwerk toepasten.
kruis en handen
We beseffen heel goed, dat het opnieuw aanscherpen van maatregelen, het steeds moeilijker maken om het vol te houden. Maar blijf naar elkaar omkijken, het is niet raar als je het er moeilijk mee hebt. We zijn er voor elkaar!
Niet alleen van binnen
Ramen wassen
Nu de diensten op zondag al geruime tijd zonder belangstellenden worden gehouden zou je verwachten dat het schoonmaken van de kerk daardoor op een laag pitje staat. Niets is minder waar. Elke zondag is het er weer spic en span. Zelfs de buitenkant van de ramen van de gerfkamer wordt niet vergeten!!
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.