Logo protestantse gemeente raalte4
Nieuwsbrief April 2019
fig1
Het boek ‘Verhalen van het Landschap’ is voorlopig elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur te verkrijgen in het Annahuis. Prijs € 12,00. In de 1e uitgave is een interview per abuis niet opgenomen. Dit interview is als inlegvel alsnog beschikbaar. En van deze 1e uitgave is een aantal exemplaren, waarvan de bladzijden los raken, in omloop. Deze boeken zijn tegen inlevering van het oude exemplaar ook op dezelfde tijden om te ruilen in het Annahuis.
CHRCH

Oproep aan alle gebruikers van de app Protestant

Nu de Zalige Zalm gestopt is met de app Protestant heeft de kerkenraad besloten dat er gedurende een bepaalde periode bij wijze van proef een overeenkomst aan te gaan met de ‘opvolger’: de Church app ofwel chrch.Deze App vertoont veel overeenkomsten met de app Protestant, maar het voor de eerste keer aanmelden verloopt wat anders. Als je belangstelling hebt voor de App chrch kun je deze downloaden in de App store of de Play store.
Na installatie vul je de gevraagde gegevens in. Zorg ervoor dat je wachtwoord niet te eenvoudig is: minimaal 8 tekens waarvan 1 cijfer en 1 hoofdletter.
Na invulling krijgt je via e-mail een viercijferige code die ingevoerd moet worden. Hou bij het registreren je inbox bij de hand en check ook je spamfolder. Vooral hotmail, live en andere Microsoft-adressen geven wel eens problemen. Het invoeren van de code kan éénmalig, als je de registratie niet afmaakt, wordt deze na 48 uur verwijderd.
Bij problemen of vragen kun je deze kenbaar maken aan Herman Gruppen. E-mail webmaster@pknraalte.nl
Een andere mogelijkheid is dat je op zondag 7 april tijdens het koffiedrinken na de dienst de hulp van Herman in het Annahuis inroept.
Na een periode van proefdraaien kan dan een definitief besluit worden genomen over al dan niet doorgaan.
fig3
Koffie met een oortje
Donderdag 4 april van 10 – 11.30 uur staat de koffie klaar tijdens de z.g. koffie-met-een-oortje ontmoeting. Ds. Henriëtte de Graaf leidt deze keer het thema ‘geloof vroeger en nu’ in. Ieder is welkom; als voorwaarde geldt dat de deelnemers zich veilig moeten voelen. De gesprekken blijven binnen de beslotenheid van de groep.
Symbolisch bloemschikken
Op donderdag 4 april om 19:30 uur in het Annahuis is er een workshop symbolisch bloemschikken. De avond staat in het teken van de 40 dagentijd. Er wordt een bloemstuk waarin bloemen en andere materialen met een bepaalde betekenis gemaakt. Symboliek is een belangrijk expressiemiddel. Een dood stuk hout roept iets anders op dan een bloesem of een vrucht. Na afloop mag het gemaakte bloemstuk mee naar huis worden genomen. De kosten bedragen € 15,- -. Er is nog een beperkt aantal plaatsen. Dus geef je snel op via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl
1paasdag
dort
‘400 jaar Dordt in drie bedrijven’
Prof.dr. H.J. Selderhuis, docent kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, houdt op donderdag 4 april om 20.00 uur in de Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstraat. / Zuid Esweg te Hellendoorn een zeer interessante inleiding over de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Deze kerkvergadering moest een einde maken aan het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten. De vraag was toen: hoe zit het met de uitverkiezing? Is dat momenteel nog een vraag? Op de Dordtse synode werd tevens een kerkorde van gereformeerde (calvinistische) snit vastgesteld. Die is van grote invloed geweest op het ‘bestuur’ van heel wat kerkgenootschappen in ons land.
Kerkelijk bureau
Vrijdag 5 april van 19.00 tot 20.00 uur ben je welkom in het Annahuis voor het kopen van collectemunten en de contactpersonen kunnen het busje voor het verjaardagsfonds laten ledigen. Er is ook gelegenheid om de vernieuwde uitgave van het boek ‘Verhalen van het Landschap’ aan te schaffen. Prijs: € 12,00.

5e zondag in de 40 dagentijd
In de dienst van zondag 7 april gaat het verhaal over een wijngaard, een verhaal over leven en bouwen. Over gebroken stenen, een afgekeurde hoeksteen en Gods andere kijk op de wereld. Bezinning in de 40dagentijd! Ds. Karolien Zwerver gaat voor.
Let op: vanaf 7 april beginnen de diensten weer om 9.30 uur. Na de dienst worden er door de diaconie kaarten van de Paasgroetenactie uitgereikt. Na afloop is er koffie/thee in het Annahuis. De werkgroep ‘Kunst in de kerk’ vertelt dan e.e.a. over de plannen voor de expositie komende zomer in de Plaskerk.
passion
Johannes Passion
Op zondag 7 april om 19.30 uur zal de Zang- en Oratoriumvereniging Raalte onder leiding van dirigent Sander van den Houten in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing te Raalte de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach uitvoeren. Het concert wordt ondersteund door 4 uitstekende solisten: Martha Bosch sopraan, Dave ten Kate altus, Adrian Fernandes tenor en Bert van de Wetering bas. Muzikale ondersteuning verleent het begeleidingsorkest "Strijklicht". Carl Visser bespeelt het orgel. In de pauze krijgen alle bezoekers een kopje koffie/thee aangeboden bij hotel de Zwaan. Kaarten à € 20,00 te verkrijgen bij bloemisterij Passie-Flora en bij de leden van het koor. En verder op 7 april vanaf 18.45 uur bij de ingang van de basiliek. Voor meer info zie: zov-raalte.nl
Nicolaasconcert
De jonge (1994), beroemde Russische pianiste Dina Ivanova komt op zondag 7 april het concertseizoen afsluiten. Zij won al vele prijzen, waaronder de derde prijs én de publieksprijs van het Liszt Concours in Utrecht in 2017. Het is bijzonder dat Ivanova, naast concertzalen in
concert
de Verenigde Staten, Rusland, Bulgarije, Denemarken en Cuba, nu de Nicolaaskerk in Wesepe aandoet. Zij zal werken van Bach, Wagner, Schubert, Chopin en Liszt ten gehore brengen. Mis het niet en reserveer snel! Het concert begint om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open). Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl. Entree: € 20 (inclusief consumptie)
“The Passion” onder de loep
Sinds 2011 is the Passion als muziekspektakel over Jezus op Witte donderdag te zien op tv en te volgen via internet. Maar wat is The Passion nu eigenlijk en wat is de aantrekkingskracht ervan? Hoe is het ontstaan? Wat gebeurt er allemaal in en rondom The Passion en hoe kun je je als gelovige tot dit gebeuren verhouden? Ds. Karolien Zwerver laat beelden zien, vertelt erover en we gaan in gesprek. Welkom op donderdag 11 april van 20 – 21.30 uur in het Annahuis. Opgeven via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel. 362949 of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl
paasstok
Palmpasen
Op 14 april Palmpasen, de zondag vóór Pasen is mevr. Ellen Kolthof uit Hardenberg de voorganger. De kinderen gaan aan de slag met Palmpasenstokken, krijgen er uitleg over en maken een Palmpasenstokkenparade door de kerk.


Avondgebeden
Van zondag 14 t/m woensdag 17 april zijn er in deze Stille week 2019 ‘Uit naam van de liefde’ telkens om 19.30 uur Avondgebeden in de Plaskerk. De avondgebeden in de Stille Week zijn al jaren momenten waarop we samen komen om de Bijbel te lezen, te bidden, stil te zijn en stil te staan bij de verhalen van vriendschap, verraad en eenzaamheid. Een kleine, maar groeiende kring, waar leden uit de gemeente voorgaan.
Een waardevolle afronding van de 40-dagentijd, een opmaat naar Goede Vrijdag.

Witte donderdag
Donderdag 18 april, een dienst die aansluit bij de avondgebeden. De cantorij zingt het lied: "Toon mijn liefde". In deze dienst, die geleid wordt door ds. Karolien Zwerver wordt het avondmaal gevierd.
Image 3


Goede vrijdag
In de Pauluskerk is er op vrijdag 19 april om 19.00 uur een gezamenlijke viering waarin de ontluistering van het lijden en het sterven van Jezus wordt beleefd in woord en muziek. Een verhaal dat raakt. Dat hier niet stopt! Voorgangers zijn ds. Karolien Zwerver en pastor Lonneke Gunnink. Het koor Freedom werkt mee aan de dienst.
Paaswake
Op stille zaterdag, 20 april wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht en het licht wordt gedeeld: Het is Pasen! In deze nacht gedenken we onze doop. Dat kan met een waterkruisje op uw voorhoofd, met de woorden: Het is de Geest die levend maakt! Ds. Chienus Schokker uit Gorssel leidt de dienst, die om 21.00 uur begint.
Paaskaars 2016


Pasen
Zondag 21 april. In twee diensten, één om 9.00 en één om 11.00 uur vieren wij het Paasfeest, het hart van ons geloof. Samen zingen, bidden en beleven wat de opstanding betekent in ons leven. Van harte welkom en neem gerust vrienden, familie of buren mee! Ds. Karolien Zwerver leidt beide diensten. Voor de kinderen is er tijdens de 11 uur viering in het Annahuis Kindernevendienst.


Paasontbijt
Tussen beide diensten kun je om 9.45 uur in het Annahuis aanschuiven bij het traditionele gezellige en lekkere paasontbijt. Wel graag even je deelname vóór 15 april per e-mail doorgeven aan info@pknraalte.nl of te bellen met 354729.
ontbijt
fig5
Koffie-ochtend
Donderdag 25 april ben je tussen 10.00 en 11.30 uur welkom in het Annahuis voor de maandelijkse koffie-ochtend. Nog niet geweest? Ga ook eens en ervaar de leuke contacten en beleef de gezelligheid.
Thema-avond voor iedereen
Donderdag 25 april wordt er in de Nicolaaskerk in Wesepe de 3e avond gehouden over een thema, die er toe doet. Deze keer is dat: Verlangen. In de uitwisseling leren de aanwezigen zichzelf dieper kennen en vinden wellicht onbekende voeding voor de ziel. Harm Knoop zal daarbij zorgen voor de begeleiding. De avond begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.45 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt gezorgd voor thee, koffie een hapje en een drankje.

Zondag 28 april
Op deze 1e zondag na Pasen is ds. Henriëtte de Graaf is de voorganger.
kerstsamenzang

Zangavond Heino
Zondag 28 april ‘s avonds om 19.00 uur kun je weer fijn meeZingen op Zondagavond in de Nicolaaskerk in Heino. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder. Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij: Gerhard van Toly, e-mail: gerhardinekevantoly@ziggo.nl telefoon 393256 of 06-25272633
MailPoet