logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 15 januari 2021
Zondag 17 januari
Bruiloft te Kana
We lezen vanmorgen uit Johannes ; de bruiloft te Kana. Ds. Muntendam uit Epse gaat voor en jullie kunnen vanaf 10 uur inschakelen via www.pknraalte.nl
De uitgangscollecte is voor de voedselbank Raalte en wordt van harte bij jullie aanbevolen.
Wederom een persconferentie
Coronavirus
We waren er al wat op voorbereid, maar toch als dan wordt uitgesproken dat we vanaf dinsdag 19 januari er nog drie weken Lock down bijkrijgen, dan valt dat menigeen rauw op het dak. We weten allemaal dat het niet anders kan en samen komen we er ook zeker doorheen. Dus het Annahuis en de Plaskerk blijven onder dezelfde omstandigheden dicht.
De kerkenraad heeft besloten om t/m zondag 7 februari, niet meer te laten zingen tijdens de kerkdiensten. We volgen hiermee het (aangescherpte) advies van de landelijke PKN en willen daarmee risico's nog verder beperken. Ook onze zustergemeente Wijhe heeft eenzelfde besluit genomen.
In de dienst van 31 januari zal geen avondmaalsviering plaats vinden.
Behoefte aan een praatje of een luisterend oor?
luisterend oor
Door het coronavirus is het pastorale bezoekwerk al een tijd niet meer goed mogelijk. Om toch het contact tussen gemeenteleden te stimuleren is in de eerste coronagolf de “belboom” opgezet: gemeenteleden bellen elkaar om bij elkaar te informeren hoe het gaat.
En we merken dat veel mensen het contact dat toen is ontstaan, nog steeds onderhouden. Fijn dat we zo, ook in deze nare tijd, gemeente kunnen zijn.
Nu kan het zijn dat er gemeenteleden zijn die niet in de bel-boom zitten, maar wel behoefte hebben aan een praatje of een luisterend oor. Voor hen hebben we de volgende mogelijkheid. Hieronder ziet u de namen van vijf mensen plus hun telefoonnummer. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek, dan kunt u één van deze mensen bellen op een tijd dat het u past. Mocht u de voicemail krijgen, spreek dan uw telefoonnummer in en u wordt teruggebeld.
Zo hopen we als pastoraat er toch voor u te zijn in deze nare corona tijd.
telefoneren
Hanneke Vrieling 0572-357851
Henny Teunis 0572-785004
Richard Slaar 06-15906012
Siny Gritter 06-23756142
Berend Bolt 06-22571584
Week van Gebed voor eenheid 17-24 januari 2021
Logo Week van gebed voor eenheid 2021
Zondag 24 januari om 19.00 uur vindt in de Plaskerk een oecumenische viering plaats. De voorgangers zijn ds. Richard Slaar en Pastor Gé Nijland.
Het thema van de dienst is: ‘Blijf in mijn liefde’.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland hebben dit thema voorbereid. Zij wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen andere jaren wereldwijd miljoenen christenen, waaronder in Nederland zo’n 200.000 mensen, mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. In Nederland bereiden de Raad van Kerken en Missie Nederland de gebedsweek samen voor. Door de Coronamaatregelen is de dienst alleen online te volgen.
Week van de eenheid
Zie de website van de Protestantse gemeente Raalte: www.pknraalte.nl. Op deze website is t.z.t. ook de liturgie voor deze gebedsdienst te vinden. Voor de Week van gebed is een Voorbereidingsboekje voor viering en gebed gemaakt. Voor elke dag in de Gebedsweek is een meditatie in het boekje opgenomen. Via de site van de kerk is dit boekje te downloaden. Vanaf pagina 24 vind je de dag meditaties, die zondag 17 januari beginnen.
Actie Kerkbalans weer verschoven
kerkbalans
Door het verlengen van de Lock down heeft het College van kerkrentmeesters besloten om de Actie Kerkbalans nog een keer op te schuiven en wel naar de periode 6 t/m 19 februari. De contactpersonen krijgen de materialen nu vóór 6 februari thuisbezorgd. Zij zullen dus niet eerder dan in de periode 6 t/m 19 februari de enveloppen bij u bezorgen en later weer ophalen.
Zaterdag 20 februari zijn alle ingevulde formulieren weer verzameld en die middag kan er worden geteld. De opbrengst wordt dan zondag 21 februari tijdens de dienst in De Plaskerk bekend gemaakt.
Ierse zegen
Regenboog1
God geeft jou....
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Foto: Mariëlle Booijink
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.