logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 8 januari
2021

Wij wensen jullie een gezond, gelukkig en heel positief 2021 toe!

Zondag 10 januari
Herfst bijbel
Zondag 10 januari Blue Sunday, sinds lang een dienst zonder oormerk. Kerst is geweest. We lezen Marcus 1.
Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst die jullie vanaf 10.00 uur kunnen volgen via www.pknraalte.nl. De deurcollecte is voor Havonos: Hart voor Noordoost Srilanka, de Stichting van ons gemeentelid Sieni Schouten, waar zij al vele jaren geld voor inzamelt.
De kerstboom
Kerstboom ster
De prachtige kerstboom is weer opgeruimd. Kerst is voorbij. De vele ingebrachte versieringen zijn keurig opgeborgen. Wellicht gaan wij er op een later moment nog iets leuks mee doen.
Zangers
Liedboek
Anton, Femmy, Janny, Hermien en Sietze verzorgen iedere zondag de zang. Wie zou dit ook wel willen? Je kunt je melden bij Janny Jonkman: jannyjonkman@gmail.com. Het is fijn als er wat extra zangers bij komen, dan kan er wat meer gewisseld worden.
Jarige 80-plussers
Brief ouderenmiddag
Het vorige jaar is het Pastoraat gestart met het één keer per kwartaal uitnodigen van jarig geweest zijnde 80-pussers voor een gezellig bijeenzijn in het Annahuis. U begrijpt dat men daar in het voorjaar van 2020 mee moest stoppen. Als alternatief krijgen de gemeenteleden nu rond hun verjaardag een brief van het pastoraat met de Hartelijke Felicitaties. Zodra het oorspronkelijke plan wel weer kan worden uitgevoerd, wordt het weer opgepakt.
Kopij De Wegwijzer
De wegwijzer
Het januarinummer is nog maar net uit, maar woensdag 13 januari vóór 18.00 uur moet de kopij voor het februarinummer alweer worden ingeleverd. Niet vergeten dus!!
Kerkbalans 2021
kerkbalans
Een belangrijk bericht voor alle gemeenteleden en contactpersonen van onze gemeente:
Vanwege de sluiting van het Annahuis door de algehele
lockdown zal de actie Kerkbalans 2021 een beetje aangepast gaan worden. De actie begint een week later en eindigt daardoor ook een week later.
Dit betekent dat de contactpersonen de lijsten en enveloppen van de actie vanaf woensdag 20 januari thuisbezorgd krijgen en dat deze vanaf woensdag 3 februari weer bij hen opgehaald zullen worden.
Zondag 7 februari 2021 hopen wij dan een mooie opbrengst van de actie met het thema “Omzien naar elkaar, we doen het samen!” aan u mee te kunnen delen!
Zondag 17 januari
voedselbank
Ds. Muntendam uit Epse leidt de dienst. De deurcollecte is voor de Voedselbank Raalte e.o. Ook een collecte, die het College van Diakenen van harte bij u aanbeveelt.

U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.