Logo protestantse gemeente raalte4
Nieuwsbrief Maart 2019
fig1
Van het boek ‘Verhalen van het Landschap’ is door de grote vraag al weer de 3e druk verschenen. Deze verbeterde uitgave is voorlopig elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur te verkrijgen in het Annahuis. Prijs € 12,00. In de 1e uitgave is een interview per abuis niet opgenomen. Dit interview is als inlegvel alsnog beschikbaar. En van deze 1e uitgave is een aantal exemplaren, waarvan de bladzijden los raken, in omloop. Deze boeken zijn tegen inlevering van het oude exemplaar ook opdezelfde tijden om te ruilen in het Annahuis.
Kerkelijk Bureau
Vrijdag 1 maart houdt het CvK van 19 – 20 uur zitting in het Annahuis. Collectemunten
kunnen worden gekocht en contactpersonen kunnen het verjaardagsbusje laten legen. Ook kan dan de vernieuwde uitgave van het boek ‘Verhalen van het Landschap’ worden aangeschaft. Prijs: € 12,00.


Compassiedienst
Zondag 3 maart leidt ds. Karolien Zwerver de Compassiedienst, die als thema Roeping heeft. Na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis. De vernieuwde uitgave van het Verhalenboek over het Landschap is dan ook verkrijgbaar.
fig2
Klassiek concert
Op zaterdag 9 maart om 19.30 uur geeft het uit 32 professionele amateur musici bestaande Deventer Symfonisch Orkest (DSO) een klassiek concert in de Plaskerk. Het orkest staat onder leiding van de enthousiaste, professionele dirigent: Alike Jonkman. Kom genieten van heerlijke klassieke muziek in de Plaskerk! Kaartjes kosten € 7,-- en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het Annahuis of bij Hettie Nijhuis, Korenstraat 30 en op de avond zelf in de Plaskerk.

De 40-dagentijd
De Symbolische schikkingen voor deze periode zijn gebaseerd op Nieuw Testamentische lezingen. Als basissymbool wordt de letter X van Christus gebruikt. De X is (naast het hart) ook het symbool van de Liefde. Als ondergrond is het paarse kleed zichtbaar. Roze en wit zijn in deze periode ook gebruikelijk. Elke keer brandt een kleine kaars als het Licht dat, net als de Liefde, altijd blijft. In de diensten wordt met vaste, wekelijks herkenbare onderdelen aangesloten op het thema van de schikkingen. Een Liefdetekst, uitgesproken aan het begin van de viering en een terugkerend door een aantal leden van de cantorij begeleid 40 dagenlied.

1e zondag in de 40-dagentijd
Zondag 10 maart is ds. Karolien Zwerver onze voorganger. Het thema is ‘De verzoeking in de woestijn’.
fig3
VluchtelingenWerk
Op maandag 11 maart vertelt Marloes Meijerman, coördinator VluchtelingenWerk Raalte op verzoek van de Gezamenlijke Kerken van Raalte, over het werk van VluchtelingenWerk in het algemeen en wat VluchtelingenWerk (in) Raalte doet. Er is voldoende tijd om vragen te stellen. De avond wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 uur in de Pauluszaal naast de Pauluskerk aan de Westdorplaan 122 in Raalte.
Vrouwenverhalen in de Bijbel
Onder leiding van ds. Karolien Zwerver lezen we dinsdag 12 maart het verhaal van Mirjam uit Numeri 12: 1-16. In dit verhaal wordt Mirjam getroffen door melaatsheid. Welke algemeen menselijke thema’s zitten er in dit verhaal en waar zitten onze vragen. De avond begint om 20.00 uur in het Annahuis. Neem je je Bijbel mee? Graag van tevoren opgeven via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl

Biddag voor gewas en arbeid
In Raalte is er woensdag 13 maart geen dienst. Zondag 10 maart wordt er aan deze dag aandacht besteed.

2e zondag in de 40-dagentijd
Zondag 17 maart gaat ds. Henriëtte de Graaf voor.

Zangavond Heino
Zondag 17 maart ’s avonds om 19.00 uur kun je mee Zingen op Zondagavond in de Nicolaaskerk in Heino. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder. Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij: Gerhard van Toly, e-mail: gerhardinekevantoly@ziggo.nl telefoon 393256 of 06-25272633
fig2
Koffie-ochtend
Op donderdag 21 maart van 10.00 tot 11.30 uur staat in het Annahuis de koffie weer klaar op de maandelijkse koffie-ochtend. Kom en doe mee aan dit moment van contact en gezelligheid.
Samen pelgrimeren
Zaterdagmorgen 23 maart wordt samen met ds. Martje Veenstra-Oving het laatste deel (12 à 13 km) van de route gelopen. De start is om 8.30 uur in ’t Langhuus in Wijhe met koffie. Daarna met trein en bus naar de Bergkloosterweg en daar begint de wandeling. Het doel van het pelgrimeren is om elkaar te ontmoeten als Klein Sallanders! Neem wel je OV- chipkaart mee. Graag van tevoren opgeven bij: martjeveenstra@hotmail.com

3e zondag in de 40 dagentijd
Zondag 24 maart leidt ds. Henriëtte de Graaf de dienst.

Oosterhuisdienst
Op zondag 24 maart om 15.00 uur vindt in de Protestantse kerk van Wesepe de
inmiddels traditionele Oosterhuisdienst plaats. In deze dienst worden liederen van
de bekende dichter en theoloog Huub Oosterhuis gezongen. Aan de dienst wordt meegewerkt door een koor samengesteld uit de cantorij van de Protestantse Gemeente Wesepe aangevuld met zangers uit de regio – in totaal ongeveer 30 personen. De cantorij zal worden gedirigeerd en begeleid door Corinne Ovinge-Best.

Thema-avond voor iedereen
Woensdag 27 maart wordt er in de Nicolaaskerk in Wesepe de 2e (van een serie van 3) avond gehouden over een thema, die er toe doet. In de uitwisseling leren de aanwezigen zichzelf dieper kennen en vinden wellicht onbekende voeding voor de ziel. Harm Knoop zal daarbij zorgen voor de begeleiding. Het thema is 27 maart Vertrouwen. De avond begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.45 uur. Iedereen is welkom op alle avonden of op één ervan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er wordt gezorgd voor thee, koffie een hapje en een drankje.
4e zondag in de 40 dagentijd
Zondag 31 maart gaat ds. Karolien Zwerver voor in de dienst. Het thema is ‘De verloren zoon’
En om 11.15 uur is er voor de kinderen van 0-4 jaar samen met hun papa en mama, broertjes / zusjes / opa’s en oma’s in het Annahuis ‘Kerk op schoot’.
fig5
MailPoet