logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 4 februari 2022
Zaterdag 5 februari
Kruisverheffing 02
Morgen heeft de activiteitencommissie een excursie georganiseerd naar de Kruisverheffing. We wensen jullie een fijne middag en zijn benieuwd naar jullie ervaringen.
Zondag 6 februari
Voorgangers Klein Salland
Zondagmorgen is het "Klein Salland Zondag". Henk Jan Damstra gaat in de Plaskerk voor en alle liturgieën zijn gelijk in de verschillende kerken. Na de dienst drinken we koffie in het Annahuis. Denk daarbij even aan de QR-code.
Gezellig dat we elkaar weer mogen ontmoeten zondag!
“Delhi Brotherhood Society”, project van de diaconie
Diakonie 1
De uitgangscollecte is bestemd voor de Delhi Brotherhood Society in India (DBS). Dit is het nieuwe project van de gezamenlijke diaconieën van Klein Salland. Ds. Jaap Wiegers kwam tijdens zijn studieverlof in 2005 in aanraking met het werk van de DBS, een christelijke organisatie. Jaap en Thea Wiegers zijn diverse keren in Delhi geweest en hopen daar nog eens weer naar toe te gaan.
Diakonie 2
De DBS geeft les aan ca. 250 kinderen en biedt ook bijscholing aan jonge mensen aan. De DBS is tevens een veilige plaats voor kinderen van sex-werkers en biedt nachtopvang aan ca. 15 à 20 jongens die op straat leven. Zij krijgen daar te eten, begeleiding bij hun huiswerk, medische zorg, de mogelijkheid voor sport en spel en een luisterend oor.
Ook zorgt de DBS voor stageplekken waardoor het leven van deze jongeren weer structuur krijgt. De opbrengst van de collectes wordt specifiek besteed aan opvang, levensonderhoud en medische zorg voor oudere (zwerf)vrouwen uit achterstandsgroepen.
Zie voor meer info de site: www.delhibrotherhood.org/schools.
Bijeenkomsten volgende week
annahuis
Donderdagmiddag heeft de Passage een bijeenkomst in het Annahuis en 's avonds komen de Vrouwen van Nu. Voor informatie kun je terecht bij Hanneke Vrieling voor Passage en Fie Freriks voor de Vrouwen van Nu.
De heg is drastisch ingekort
Heg 1
Heg 2
Zo is de heg weer beter bij te werken en kunnen we erover heen kijken om straks de tulpen te zien bloeien.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Email Marketing Powered by MailPoet