logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 14 januari 2022
Zaterdagmiddag 15 januari
Klok Plaskerk
De kerken van Klein Salland luiden om 13.00 uur de klokken om de Actie Kerkbalans in te luiden. De actie loopt dit jaar van woensdag 12 t/m dinsdag 25 januari. Omdat het inleveren van de enveloppen dit jaar wat meer tijd vergt is er wat met de data geschoven. Leg a.u.b. het envelopje klaar opdat de contactpersoon snel zijn of haar ronde kan maken.
Zondag 16 januari
deGraaf
Ds. Henriëtte de Graaf gaat voor in deze dienst. Zij neemt ons mee in de verkenning: "Van je familie moet je het hebben". Hoe zit het eigenlijk met de familie van Jezus? Wat lezen we daarover in:
- Markus 3 : 20...35
- Markus 6: 1-6
- Lukas 14: 25-26
We hopen met elkaar op een inspirerende dienst.
Geloven op maandag, zondag 16 januari
Geloven op maandag
In overleg met de werkgroep activiteiten hebben we besloten om het gesprek met Janny Jonkman (wat gepland stond voor zondag 16 januari), niet door te laten gaan in verband met de corona-beperkingen. Er zal, zodra er wel weer mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, een nieuwe datum worden geprikt. Dit zal t.z.t .in de nieuwsbrief en de site worden vermeld. Hou de nieuwsbrief en de site dus in de gaten!

Woensdagmorgen de Plaskerk is open!
Orgelmuziek Klaas
De Plaskerk is iedere woensdagmorgen open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Klaas Bos bespeelt dan het orgel. Mooie liederen die herinneringen geven, troosten en een melodie meegeven aan de komende dag. Mensen komen binnen voor een praatje, voor het aansteken van een kaarsje maar vooral ook te luisteren en te genieten van de muziek.
Dominee Beer
Dominee beer
Jullie hebben mij vast wel eens zien zitten in de kerk.
Ik ben Dominee Beer. Tijdens de ´'kerk op schoot' diensten neem ik de kinderen mee in een spannend verhaal, het zingen van liedjes, en het knutselen/ doen van een activiteit. De kinderen mogen met mij knuffelen, aaien en vertellen mij soms ook erg leuke verhalen. Dit alles gaat op een laagdrempelige en vrolijke manier. Omdat nu alles even niet kan en mag, ben ik in de kerk gaan zitten. In het zicht van de camera zodat de kinderen mij elke week even kunnen zien. Maar mijn voornemen van 2022 is om snel weer wat leuks te organiseren voor de allerjongsten.
Hopelijk zie ik jullie snel in de kerk of bij de één van de activiteiten voor de kinderen.

Groetjes,
Dominee Beer
De Wegwijzer
Kopij voor het februarinummer kan worden ingeleverd tot woensdag 19 januari 18.00 uur

Week van Gebed voor eenheid 16-23 januari 2022
Licht in het duister
Het thema dit jaar is: “licht in het duister”. Het is nog niet zeker of de Oecumenische viering van zondag 23 januari door kan gaan. Hou voor de last-minute berichten de website in de gaten. Op de website vind je meer informatie over wie het materiaal voor de week van gebed voor de eenheid heeft voorbereid. De gebedspunten voor de periode 16 t/m 23 januari staan op de site.
Raad van Kerken Raalte-Broekland.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Email Marketing Powered by MailPoet