logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 3no vember 2021
Zaterdag 4 december Chanoekaviering in de Plaskerk om 17.00 uur
Chanoeka
Van zondagavond 28 november t/m maandag 6 december is het dit jaar Chanoeka, het achtdaagse Joodse licht- en vrijheidsfeest met de speciale, negenarmige menorah (chanoekia). Meestal spelen de Joodse feesten zich thuis of in sjoel af, maar bij Chanoeka is het de laatste decennia wereldwijd steeds gebruikelijker geworden om op één van de acht avonden een lokale, openbare viering te houden. Dit jaar in de Plaskerk op zaterdag 4 december om 17.00 uur.
Het is dan de 7e avond van Chanoeka, wat betekent dat bijna alle kaarsen zullen worden aangestoken. Burgemeester Dadema zal één van de kaarsen ontsteken. Je kunt deze viering digitaal bijwonen via www.pknraalte.nl
Van harte welkom!
Zondag 5 december, tweede advent
sinterklaas
Tweede advent
Advent is kijken naar wat komt, en dat is soms best spannend! Ds. Richard Slaar zal verder vertellen over Boas en Ruth. Wat kunnen wij van dit verhaal meenemen in onze tijd?
Mariëlle Schrijver werkt mee aan deze viering waarin ook de Sint wordt verwacht....
Ruth en Naomi zijn op het juiste moment in Bethlehem aangekomen, het begin van de gerst oogst.
Ruth mag aren rapen op het veld van Boaz, en er wordt eten gedeeld. Er is uitzicht voor de vrouwen door het delen van eten. Er is weer zicht op de toekomst.
Geen avondvieringen
Raad van kerken
De raad van kerken Nederland heeft het advies gegeven om geen vieringen na 17.00 uur te laten plaats vinden in de kerken. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Dit zal vanaf zondag 5 december ingaan. Er wordt nu na gedacht over de invulling van de diensten in de Kersttijd. We houden jullie op de hoogte.
In de vorige nieuwsbrief stond een verkeerd telefoonnummer van Engbert Freriks, hierbij de juiste nummers: 06-12852533 of 0572-354662
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.