logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 26 november 2021
Coronamaatregelen
Helaas zullen we met ons allen een flinke stap terug moeten doen om het coronavirus te kunnen indammen. Wat houdt dat voor ons in:
Corona in de hand
* Het Annahuis gaat vanaf maandag 29 november om 17.00 uur dicht.
* Bij bezoek aan het Annahuis blijft de QR code verplicht.
* Daarbij geldt ook de mondkapjes plicht en de 1,5 meter.
* In de Plaskerk gaan we terug naar het oude aanmeldsysteem, waarbij je een plaats reserveert. Deze staat al ingesteld op de website www.pknraalte.nl en je kunt je ook aanmelden via de telefoon van het pastoraat 06 – 27184443.
* Heb je je niet aangemeld en wil je toch op zondagmorgen naar de kerk? Er blijven enkele plekken vrij voor "spontaan" bezoek. Dan wel je gegevens achterlaten bij de koster van dienst.
* Verder blijven de 1,5 meter, het desinfecteren van je handen en het dragen van een mondkapje.
* De gemeentezang wordt verzorgd door twee zangers, we zingen niet meer gezamenlijk.
* Het stoelenvak verlaat via de kleine zijdeur de Plaskerk.
* Het bankenvak verlaat via de grote deuren de Plaskerk.
Hart verpleging

Een hart onder de riem voor allen die in de zorg werken!

Zondag 28 november eerste Advent
soon01
Ds. Richard Slaar heeft al veel voorbereid en we kunnen via internet de "Kerstroute" volgen. Iedere week komt het volgende lied terug in de dienst:
"Een lichtje aan de Horizon"
https://youtu.be/8nwoIjcnvMI
Op www.pknraalte.nl vind je alle informatie.
Woensdagmorgen Plaskerk open
Tekst
Zoals jullie weten en gezien hebben, is er een kleine expositie in de Plaskerk die van af 2022 uit wisselende panelen zal bestaan. Bij de "stiltehoek" achterin de kerk staat de tekst hiernaast op foto afgebeeld.
Op de woensdagmorgen blijft de kerk open voor een kaarsje een moment voor jezelf of om te luisteren naar de orgelmuziek.
Salland I
Salland 1
Na 35 jaar is er een einde gekomen aan de uitzendingen van de kerkdiensten via de lokale omroep op de zondagmorgen. Dit zal mogelijk gemist worden door de luisteraars. Mocht je geluiden opvangen, er zijn andere mogelijkheden om de diensten te blijven volgen. Je kunt contact opnemen met Engbert Freriks: 06-12852833
We danken de vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor deze uitzendingen.
Omzien naar elkaar.png
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.