logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 12 november 2021
Nieuwe coronaregels
Corona
Voor de kerk veranderen de regels op dit moment niet, omdat we de aantallen in de gaten willen houden, vragen we jullie te reserveren via website of via telefoon pastoraat. Op woensdagmorgen blijft de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het Annahuis blijft overdag open en zal ’s avonds na 19.00 uur dicht gaan. Dit om de contactmomenten te verminderen en zo bij te dragen aan vermindering van de druk op de zorg en daarbij solidair te zijn met de andere sectoren zoals de horeca.
Zondag 14 november Klein Salland dienst
Abraham
Ds. Henk Jan Damstra gaat voor in Raalte. We lezen Genesis 12 vers 1 tot en met 9; Abraham naar Kaaän. We zingen daarbij: "Een mens te zijn op aarde" https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/een-mens-te-zijn-op-aarde/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=211002
De kerkdienst kun je bijwonen na aanmelding of door je naam te noteren bij binnenkomst. Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis. Daar wordt naar een je QR code gevraagd.
Koffie ochtend
Koffie 1
Donderdag 18 november kun je weer terecht in het Annahuis voor de maandelijkse koffie-ochtend. Van 10.00 tot 11.30 uur ben je van harte welkom. Kom je ook? Graag zelfs, maar neem wel je QR Code mee.
Eeuwigheidszondag 21 november
eeuwig3
Op zondag 21 november, Eeuwigheidszondag, gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Vanwege het beperkte aantal bezoekers wat we in de kerk mogen toelaten, is deze dienst alleen voor genodigden. U kunt zich dus niet aanmelden voor deze dienst.
Veel genodigden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Zelfs zoveel, dat we besloten hebben om de dienst te splitsen in twee diensten. Hierdoor kunnen we de diensten houden in overeenstemming met de corona maatregelen.
De eerste dienst begint om 09.30 uur, de tweede dienst om 11.00 uur.
Tijdens de eerste dienst gedenken we de gemeenteleden die zijn overleden in de periode 29 oktober 2020 - 10 maart 2021, tijdens de tweede dienst de gemeenteleden die zijn overleden in de periode van 11 maart 2021 – 15 november 2021. In de Wegwijzer van november 2021 kunt u op bladzijde 11 een overzicht van de namen zien.
Culinaire kids
Culinaire kids
Er is een rectificatie in de datum van de activiteit Culinaire Kids:
In de Wegwijzer is genoemd 26 november, maar dit wordt vrijdag 19 november.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.