logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 5 november 2021
Zondag 7 november
Nieuw-Bijbels-licht
Dominee Hans Tissink uit Zwolle gaat voor in deze dienst. Thema van de dienst is: "Nieuw Bijbels Licht". We lezen uit Johannes 9: 1-7 en 35-38 (NBV21) Genezing van een blinde.

Voedselbank
Deze zondag is de laatste gelegenheid om aardappelen van de actie voor de Voedselbank in te leveren.
Afgelopen woensdag was het dankdag. In de dienst van 7 november staan wij daar nog even bij stil. De werkgroep liturgisch bloemschikken heeft een passende schikking gemaakt.
Nieuwe coronamaatregelen Plaskerk
Corona
Alle Nederlanders en ook wij als kerk, moeten door de huidige coronacijfers helaas weer een stap terug doen. In de kerk bewegen we ons weer met mondkapjes op en houden we ons aan de 1,5 m.
Bij voorkeur aanmelden via de site of pastoraat telefoon. Als je op zondagmorgen komt, dan je contactgegevens achter laten. We bezoeken geen kerkdienst als we klachten hebben. Daar verandert nog niet zoveel.
Annahuis coronamaatregelen
QR
Voor het Annahuis echter, moeten we één lijn trekken met de horeca en buurthuizen e.d. en hebben we daarnaast ook oog voor de gezondheidsrisico's voor de vrijwilligers in het Annahuis. Dit houdt in dat we ons genoodzaakt zien om bij alle bezoekers van het Annahuis, dus ook voor ons als gemeenteleden, bij binnenkomst de QR code te controleren.
Dit doen we in overleg en samenwerking met de groepen en organisaties die het Annahuis bezoeken in gezamenlijke verantwoordelijkheid. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept, neem gerust contact op met Aaltje Booijink 06-27129798.
Omdat de QR code gehanteerd wordt, hoeft in het Annahuis dan de 1,5 m regel niet gehanteerd te worden.
We passen ons nu aan, volgende week is er een nieuwe persconferentie die mogelijk nog verdere aanpassing vraagt.
Samen
We kunnen ons voorstellen dat je hierover wilt praten, even je hart wilt luchten, dat kan met ds. Richard Slaar of met iemand van het Pastoraat. Bel dan onderstaand nummer: 06-27184443
PCOB Raalte
pcob
Maandag 8 november houdt de PCOB Raalte haar maandelijkse bijeenkomst in het Annahuis. aanvang om 14.00 uur. Als gastspreekster komt mevr. Wil den Dikken vertellen over het volk Domari (Gypsies), die
leven in en rond Jeruzalem. Op deze ledenmiddag zijn gasten ook van harte welkom!
Bij binnenkomst wordt je QR code gevraagd.
Soepcafé 12 november
Groentesoep
Op vrijdagmiddag 12 november kun je vanaf 17.00 uur weer inlopen bij het Soepcafé. Aanmelden kan via soepcafe@pknraalte.nl of via een briefje in de brievenbus Annahuis of een belletje naar het Annahuis. Ook hier zal een QR scan worden uitgevoerd.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.