logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 29 oktober 2021
Zaterdag 30 oktober Protestantse Lezing, Jaarlijks op Hervormingsdag
Sterrenkundige
Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?
Duurzaamheid
In zijn lezing - die aansluit bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ - staat Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema ‘duurzaamheid’. Hij zoomt uit op de grootheid van de schepping, de aarde, het heelal, in contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens in te zoomen op het vertrouwen op God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons heen.
Kijk zaterdag 30 oktober om 20.00 uur naar het Petrus Festival te volgen via petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival
Zondag 31 oktober
klok wintertijd
De wintertijd gaat in van zaterdag op zondag, dus de klok gaat een achteruit. Dus een extra lange nachtrust:)
Bijbel 2021
Een bijzondere zondag, de nieuwe Bijbelvertaling wordt overhandigd. Wat mooi dat we juist ook in deze tijd bezig zijn om de oude teksten zo goed mogelijk weer te geven in taal van deze tijd.
Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis.
Fairtrade_Nederland_Fairtrade_Week_2021-190x290-c-default
Van 30 oktober tot en met 7 november is het "Fairtradeweek". Deze week speciaal aandacht voor eerlijke handel en zo voor een eerlijk inkomen voor de boeren. Zondag na de dienst worden er een kaart uitgedeeld met een theezakje. De boodschap van de kaart is "samen-moment". De thee is de verbinder tussen de theeplukker en de theedrinker en door het drinken van de thee worden ze samen gebracht.
Coronamaatregelen en hoe verder
Persconferentie-Rutte-en-De-Jonge-over-versoepeling-coronamaatregelen
Dinsdag 2 november is er weer een persconferentie. Daarna zullen we ons aanpassen aan de mogelijk nieuwe regels. We willen voor een ieder een zo veilig mogelijke omgeving bieden en waarbinnen we elkaar met respect en eigenwaarde behandelen.
Via de website of via het contactpunt pastoraat kun je aanmelden om een een plaats voor de zondagochtenddienst in de kerk te reserveren. Je kunt ook zonder te reserveren naar de kerk komen en je gegevens bij binnenkomst invullen maar dan geldt wel: vol = vol!
Deze week
2 november Bijbelquiz in Wijhe en het verzoek van de dankdag commissie om op 3 november te helpen met rondbrengen van de kalendertjes.
Pannenkoek
Vrijdagavond 5 november is er "pannenkoeken" eten voor de jonge gezinnen. Inloop om 17.00 uur er is een activiteit voor de kinderen en om 18.00 uur gaan we eten. Gezellig als je er ook bij bent! Geef je dan op via https://www.pknraalte.nl/Aanmelden%20activiteit/
Alvast voor de agenda
Vrijdag 12 november vanaf 17.00 uur soepcafé.
De actiegroep R4R komt op vrijdag 12 november bij elkaar in het Annahuis om te praten over de plannen om in de zomer van 2022 weer naar Roemenië te gaan.
Zondag 14 november is er een Klein Salland dienst in de Plaskerk, er was eerder aangegeven dat de Plaskerk op deze zondag dicht zou zijn. Ds. Henk Jan Damstra gaat voor in de Plaskerk. Na de dienst is er dan ook koffiedrinken.
Zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag, alleen familieleden zijn hiervoor uitgenodigd. Je kunt de dienst dan volgen via de livestream, helaas is het niet mogelijk om de dienst live bij te wonen. Na de dienst is er voor familie koffie in het Annahuis.
Uitgangscollecte zondag 7 november
De uitgangscollecte is voor het werk van de dankdag commissie; zij zorgt er ieder jaar voor dat rond dankdag een attentie wordt bezorgd bij zieken, ouderen en gemeenteleden die in een verzorgingshuis wonen. Net als vorig jaar ontvangen deze mensen een jaarkalender. De diaconie draagt dit werk een warm hart toe en beveelt deze collecte van harte bij u aan!
Aardappelen
Ook op zondag 7 november wordt de actie 'Een aardappel om te delen' gehouden. Omdat er dit voorjaar geen pootaardappelen konden worden uitgedeeld mag u, als u b.v. geen groentetuin heeft deze zondag een zakje aardappels uit de winkel bij de kerk inleveren. Deze aardappelen gaan dan naar de Voedselbank. De aardappels kunt u óók op woensdagochtend 3 november tijdens de openstelling van de kerk van 10-12 uur inleveren.
Gezocht!
Den
Het duurt nog even voordat het Kerst is, maar wie heeft er of wie weet er een grote kerstboom voor in de kerk. Je kunt Aaltje Booijink bellen of mailen: 06-27129798 / annahuis@pknraalte.nl
Bloembol poten
Ook dit jaar is het weer gelukt, we kunnen weer bloembollen poten in de tuin van het Annahuis. Dat vraagt een kleine aanpassing in de tuin zodat ze niet in alle paden staan. Wie wil daarmee helpen? Ook hiervoor kun je Aaltje Booijink bellen of mailen.
Paddestoel
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.