logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 15 oktober 2021
Zondag 17 oktober
Marcus 10 vers 45
Voorganger is ds. Chienus Schokker uit Gorssel. We lezen uit het Oude Testament Jesaja 35: 1-10 en uit het Nieuwe Testament Marcus 10: 32-45 Wat zullen deze teksten ons vertellen in het leven van alledag?
Na de dienst is er koffie in het Annahuis.
Foto:Dailyversus-net
Orgelfonds
orgel
De uitgangscollecte is deze zondag voor het Orgelfonds. De mensen van het orgelfonds organiseren een aantal zangdiensten in de kerk om een kinderkoor, muzikanten of wat voor talent dan ook een kans te geven om op te treden voor publiek. Hiermee helpt het orgelfonds deze musici zodat ze verder kunnen in de muziekwereld, maar ook dat de jeugd hierdoor meer betrokken raakt bij onze kerk.
De Wegwijzer
De wegwijzer
Kopij voor het novembernummer moet bij de redactie binnen zijn op woensdag 20 oktober vóór 18.00 uur.
De kerk blijft voorlopig open op woensdagmorgen!
De kerk blijft voorlopig open op woensdagmorgen!
Omdat gebleken is dat het aan een behoefte voldoet blijft de kerk open op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Iedereen kan zo even naar binnen lopen om te genieten van het orgelspel van Klaas Bos, een kopje koffie te drinken of om een kaarsje te branden. In het koor van de kerk staat een tafel met stoelen eromheen waar je in alle rust kunt zitten en de beelden en teksten kunt bewonderen van Rene Smeets. Deze beelden, in bruikleen van de familie Huurman, zullen geregeld worden gewisseld zodat er steeds iets nieuws is te zien.
Loop eens binnen op woensdagmorgen……
Beeld
Koffieochtend
Stiltehoek
Hart, vuur dat nooit meer dooft
koffie drinken
Donderdag 21 oktober staat om 10.00 uur de koffie klaar op de maandelijkse koffieochtend in het Annahuis.
Zondag 24 oktober gaat (een 'oude' bekende) ds. Henriëtte de Graaf voor in de dienst. Voor velen ongetwijfeld een goede reden om de dienst in de kerk bij te wonen.
Herfst
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.