logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 1 oktober 2021
Kerkelijk bureau is vrijdagavond 1 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur geopend.
Flitsdienst 3 oktober
Avondmaal
Komende zondag is het exact 22 jaar geleden dat ik in Midwolda als predikant ben begonnen. Mijn kunnen wordt deze zondag op de proef gesteld, want we gaan een flitsdienst doen.
Het streven is om deze avondmaal dienst ca. kwart voor elf af te sluiten zonder dat iets te kort gedaan wordt. Dat gaat lukken! (Wir schaffen das!)
De klok staat op scherp omdat we graag om 11.00 uur met een delegatie naar de Pauluskerk willen voor de slotviering. De preek die ik komende zondag zal houden, zou ik overigens een meesterwerk willen noemen, maar oordeel gerust zelf! Welkom!
Richard Slaar
Hoe geven we invulling aan de corona regels.....
Vertrouwen
In vertrouwen gaan we de komende periode tegemoet. De Plaskerk is heringericht en we blijven zingen na de overweging. Aanmelden kan via de www.pknraalte.nl en op zondagmorgen intekenen op de lijst.
In het Annahuis zijn we niet QR code plichtig. We willen wel een vertrouwde en veilige omgeving zijn. We vragen verenigingen en organisaties het intern bespreekbaar te maken of zelf een QR scan uit te voeren. Stap voor stap naar het nieuwe normaal, geef elkaar daarin de ruimte en de veiligheid. Blijf thuis bij klachten; ook als je denkt "gewoon" verkouden te zijn. Nu nog even voorzichtig maakt dat we met vertrouwen de winter tegemoet kunnen gaan.
Koffiedrinken na de dienst op zondag
Koffie 1
Aanstaande zondag is er na de dienst koffie drinken en daarna op 17 oktober, 31 oktober, 21 november (eeuwigheidszondag) en 28 november en 12 december. Zoals jullie zien, wijken de data af van het ritme 1 x per 14 dagen. Dus noteer alvast in je agenda:)
Kerstroute
Kerstboom ster
Komende maandagavond 4 oktober gaan we nadenken over de invulling van de Kerstroute onder leiding van Richard Slaar. Vind je het leuk om mee te denken, heb je leuke ideeën? Je bent van harte welkom om 19.30 uur in het Annahuis.
Inspiratieavond “Dat klinkt als muziek in mijn ogen”
muzieknoot_op_notenbalk_2_1
Omdat de tweede donderdag in oktober internationaal “de dag van het zicht” is, waarbij speciale aandacht is voor mensen die niet of niet goed kunnen zien is daar op donderdag 7 oktober een avond aan gewijd. In de bijbel wordt er over genezing van blinden gesproken, al weet iedereen dat fysieke blindheid niet zomaar weg gaat. Wat voor genezing is dat dan?
Ds. Richard Slaar gaat daar op in aan de hand van Marcus 8 en 10, waar twee bijzondere verhalen over blinden te vinden zijn.
Naast aandacht voor de “dag van het zicht” is er dan ook (aandacht voor) muziek, die soms op bijzondere manier tot compensatie kan zijn. De avond begint om 19:30 uur in de Plaskerk. Aanmelden kan via de website of bij Hettie Nijhuis tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl. U kunt thuis meekijken via de link op de website van de kerk.
Soepcafé
Groentesoep
Kom je vrijdagmiddag 8 oktober ook lekker soep eten? Inloop vanaf 17.00 uur. Je kunt je aanmelden via soepcafe@pknraalte.nl of een briefje in de bus van het Annahuis of een telefoontje naar Aaltje Booijink.
Samen eten onder de klanken van gezellige muziek.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.