logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 24 september 2021
Zondag 26 september; startzondag
Boemerang
Het thema van de startzondag is:
"Van U is de toekomst!"
Wat heeft een boemerang daarmee te maken? Dat gaat ds. Richard Slaar ons zondag van harte uitleggen. Dus mis het niet, en we hebben er een aantal om uit te delen.
De kerk is inmiddels anders ingericht, we blijven nog afstand houden maar kiezen voor meer saamhorigheid. Daarbij is er ook het doek opgehangen dat voorheen rond advent en kerst achterin de kerk hing. Dit doen we om de akoestiek te dempen.
Na de dienst is er koffie drinken en is er een spel voor de jeugd in verbinding met ouderen. QR codes worden daarvoor gebruikt en niet om te scannen of je naar binnen mag:)
Stiltewandeling
Pelgrimstocht wandelen
Op maandag 27 september wordt de tweede stiltewandeling gehouden. Helaas kon de eerste niet doorgaan! Lijkt het je leuk om ook een keer mee te doen, geef je dan op via de mail naar activiteiten@pknraalte.nl of bellen met Hettie Nijhuis 0572-362949. De start is om 13.30 uur; het startpunt wordt aan de deelnemers bekend gemaakt. N.B. Op 11 en 25 oktober worden de derde en vierde wandeling georganiseerd.
Kerkenraad vergadering
Vergaderen
De kerkenraad vergadert maandagavond 27 september. Er staat veel op de agenda. O.a. de uitwerking in de praktijk van de coronamaatregelen.
Donderdag 30 september
Poster de Cirkel
We hebben een poster van de Cirkel ontvangen, deze informatie delen we graag met jullie. Op donderdag 30 september is er een inloop- en informatieavond voor nieuwe vrijwilligers. Van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Monumentstaat 57b Raalte
Kerkelijk bureau
Spaarpot
Met ingang van deze maand is het kerkelijk bureau voortaan weer op elke 1e vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur geopend in het Annahuis. In de maand oktober is het gelijk a.s. vrijdag 1 oktober. De busjes van het verjaardag fonds kunnen overigens ook op elke woensdag tussen 10 en 11.00 uur ter lediging in het Annahuis worden aangeboden.
Zondag 3 oktober
pauluskerk
In de Pauluskerk wordt de laatste viering gehouden, de kerk wordt onttrokken van de eredienst. We wensen de parochianen van de Pauluskerk een goede viering toe en ook vanuit de Protestantse Gemeente Raalte wordt meegeleefd met dit bijzondere moment. Wij mochten als gemeente de gastvrijheid van jullie ervaren en hebben ons altijd thuis gevoeld in de Pauluskerk.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.