logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 17 september 2021
Doopdienst zondag 19 september
dopen
Zondag worden Norah, Amy en Wout gedoopt. Wat een blijde gebeurtenis!
De dienst begint om 10.00 uur!
Ds. Richard Slaar zal in de doopdienst voorgaan. Je kunt aansluiten via:
www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist/
Vredesweek van 18 tot en met 26 september
Vrede
Dit jaar geen oecumenische dienst, maar de verschillende voorgangers zullen aandacht besteden aan de vredesweek in de verschillende kerkelijke bijeenkomsten. Via onderstaande link kun je de vredeskrant lezen: Vredesweek
Daarin o.a. een prachtig gedicht vanuit de inspiratie Psalm 155 Hoop.
Corona-maatregelen
Coronavirus
De 1,5 meter regel gaat erin de maatschappij af. Maar wat doen wij als kerk? We veranderen de stoelenopstelling zodat we meer saamhorigheid ervaren maar we houden nog wel afstand. Dit geldt ook voor het bankenvak. We doen dit omdat we niet aan de deur willen vragen naar vaccinatie- of testbewijs. We kiezen wel voor veiligheid.
Wel vragen we jullie je aan te melden, dat is anders als reserveren. Je meldt dat je komt via de site. Je mag ook op zondagmorgen zonder aanmelding komen, wel graag je contactgegevens achter laten. Je loopt daarbij een klein risico dat er geen plaats is. Bij binnenkomst, handen ontsmetten en daarna kan jezelf je plaats bepalen. Zo hopen we met kleine stapjes terug te gaan naar het nieuwe normaal.
Startzondag 26 september
QR
Het nieuwe kerkelijk jaar willen we traditiegetrouw beginnen met Startzondag. Het wordt een dienst met als thema “Van U is de toekomst”, wat het centrale jaarthema van PKN Nederland is.
We staan stil bij welke toekomst we voor onszelf zien, op welke toekomst we hopen als we dit thema bijbels beschouwen. Hoop op de toekomst, het Koninkrijk van God, hoe zien we dat persoonlijk?
De jeugd gaat na afloop van de dienst verder met dit thema. Tijdens het koffiedrinken lopen zij een QR-tocht langs gemeenteleden in het Annahuis. Zij krijgen vragen over de toekomst en onze bijdragen aan een mooiere wereld. Voor antwoorden op die vragen zullen de jongeren met de gemeenteleden in gesprek gaan. Verbinding van jong en oud over een belangrijk onderwerp!
Van U is de toekomst
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.