logo pkn
Nieuwsbrief Augustus 2019

Mysterie van het Leven

fig1

Deze zeer succesvolle expositie van Raalter kunstenaars in de Plaskerk onder het motto van ‘Kunst in de kerk, is nog op vrijdag 2, zaterdag 3, woensdag 7, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus geopend. Op woensdag van 9.30 – 13.00, op vrijdag van 13 – 17.00 en op zaterdag van 11 – 15.00 uur. Een tentoonstelling van ruim 30 verschillende kunstenaars, die je absoluut niet mag missen. De toegang is gratis.
Kerkelijk Bureau
Vrijdag 2 augustus is i.v.m. de vakantieperiode het kerkelijk bureau in het Annahuis niet geopend. Vrijdag 6 september ben je weer welkom voor het kopen van collectemunten.

Klein Salland zondag
Op zondag 4 augustus is ds. Martje Veenstra-Oving uit Wijhe de voorganger op de Klein-Salland-zondag. In de andere kerken van Klein Salland is er deze zondag geen dienst; het zal dus wel een volle bak worden. Na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis.
Bottermarkt
fig2

Op de woensdagen 7, 14, 21 en 28 augustus en op Stöppel-haenevrijdag 30 augustus wordt tussen parkeerplaats Domineeskamp en Munstersestraat De Sallandse Bottermarkt gehouden. Op het plein tussen de Plaskerk en Annahuis is dan een terras, waar o.a. kruudmoes en oliebollen worden verkocht.
Zondag 11 augustus
Ds. Chienus Schokker uit Gorssel leidt de dienst.
Koffie-ochtend
fig3


Ook in de vakantieperiode ben je op donderdag 15 augustus van 10.00 – 11.30 uur welkom om een kopje koffie te komen drinken in het Annahuis.
Dus gewoon blijven komen of kom ook eens kijken en ervaar de leuke contacten en beleef de gezelligheid
Afscheid ds. Karolien Zwerver
Zondag 18 augustus neemt ds. Karolien Zwerver afscheid van de Protestantse gemeente Raalte. Aan het eind van de dienst zal Karolien namens de kerkenraad door Alexander Toeter worden toegesproken. Let op: de dienst begint om 11.00 uur. Er is oppas en kindernevendienst. Na de dienst kunnen vooral zij, die niet meegaan naar het Annahuis voor de koffie, Karolien de hand drukken. In het Annahuis volgen dan nog de gebruikelijke toespraken. Ceremoniemeester deze zondag is Alexander Toeter. Vrijdag 20 september neemt Karolien tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid van de gemeente. In de Wegwijzer en in de Nieuwsbrief volgen daarover later nog bijzonderheden.

Zondag 25 augustus
Ds. H. Dijk uit Deventer is de voorganger.

Kermisdienst in Wesepe
Klopt het Weseper har(t)(d)? Eens per jaar wordt dat gevoeld tijdens de zomerfeesten.
maar waar klopt het Weseper hart de rest van het jaar voor? Dat kloppende hart kan gevoeld worden op de jaarlijkse kermisdienst van zondag 25 augustus om 11.00 uur. Wees welkom. De voorgangers zijn Ds. Martje Veenstra-Oving en Godelieve Pieper, geestelijk verzorger.
Tijdens de viering wordt er gecollecteerd voor stichting Madre Rosetta. Je kunt alvast een kijkje nemen op http://madrerosetta.nl/, dan weet je waar jouw gulle gaven naartoe gaan.
Oogstgaveproject 2019
Dit jaar heeft de WOR gekozen voor een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. In het vissersdorp Old Sagay werkt sinds 2001 een groepje vrijwilligers uit Salland, jaarlijks samen met de bevolking twee weken om een aantal orkaanbestendige woningen te bouwen. Elk jaar organiseert deze enthousiaste groep acties om bouwmaterialen voor deze huizen te kunnen kopen. Onlangs is ook een tuinenproject voor het verbouwen van gezond voedsel ontwikkeld. Met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in!
fig5
Terras op het plein
Op het mooiste terras van Raalte, tegen de oude historische muur van de Plaskerk, is het goed toeven en kun je heerlijk genieten van de betrekkelijke rust tijdens het bruisende Stöppelhaene. Heerlijke koffie, streekgebonden wijnen en bier gebrouwen in ons mooie Salland. Wat wil je nog meer. Van harte welkom!
Expositie Geloven in Raalte
In de Plaskerk wordt er tijdens Stöppelhaene door de Historische vereniging Raalte en de Protestantse gemeente Raalte een expositie met als thema: “Geloven in Raalte” ingericht. Met foto’s, gebruiks- of andere voorwerpen, documenten en boeken wordt een beeld van het thema geschetst. Ook zijn er een tiental houtsculpturen van René Smeets te bewonderen. Deze Pastor (1922 - 1988), heeft mooie werken, voorzien van weloverwogen teksten nagelaten. Openingstijden: donderdag van 11.00 - 18.00, vrijdag van 10.00 - 18.00, zaterdag van 11.00 - 17.00 en zondag na de oecumenische dienst tot 17.00 uur. Woensdag eventueel open voor groepen; wel even aanmelden via annahuis@pknraalte.nl
fig6
Kunstkring Raalte
fig7

De vereniging Kunstkring Raalte verzorgt haar jaarlijkse tentoonstelling in het Annahuis. Op deze tentoonstelling zijn de resultaten van het afgelopen jaar te bewonderen. Naast “vrij werk” zijn er ook tekeningen en schilderijen te zien, die naar aanleiding van bepaalde thema’s zijn gemaakt in diverse stijlen en technieken. De openingstijden zijn: van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. www.kunstkringraalte.nl en info@kunstkringraalte.nl of bel 0572-354381.
Middagpauzediensten
Tijdens Stöppelhaene worden er op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus van 12.00 – 12.20 uur in de Plaskerk middagpauzediensten gehouden. Voorgangers zijn op de 29e: pastor Lonneke Gunnink, de 30e ds. Henriette de Graaf en op de 31e pastoor Gé Nijland.
Stöppelhaene Tentdienst
fig8
Zondag 1 september is er om 10.00 uur in de Sallandse Herberg op Domineeskamp de traditionele oecumenische dienst. Het thema van de dienst is: Vieren door te delen. De dienst wordt geleid door pastor Harry Bloo. Het muziekkorps “Ons Genoegen” uit Heino zorgt voor de muzikale ondersteuning. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor het Stöppelhaene Oogstgave project van de Red Horse Company, ter ondersteuning van een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. Na afloop van de dienst is er koffie.
Oogstgave..50 jaar
fig10
Zelden zal een zondagspreek in het Sallandse zoveel te weeg hebben gebracht als op die dag!! Het onrecht en de schrijnende gekwetstheid van een volk op de Filippijnen …. De kerkgangers werd die dag een spiegel voorgehouden! Frans Kleine Koerkamp had op die zondag de 14-de augustus 1969 de toehoorders ‘geraakt’. Onmiskenbaar!
De ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte’, als een oecumenische actiegroep, is geboren. De dankbaarheid die elk jaar zo treffend tot uiting kwam in de Stöppelhaene, kreeg een diepere dimensie: solidariteit met de agrarische bevolkingsgroepen waar een jaarlijkse oogst geen vanzelfsprekendheid is. Een mijlpaal – in feite een koerswending - in de geschiedenis van Stöppelhaene, waar tot nu toe de oogstgave naar de geestelijkheid ging.

Over onze eigen grenzen! De oogstgave werd een geld opbrengende actie in het Sallandse ten behoeve van een agrarisch project in een ontwikkelingsland. Waren het in de beginjaren missionarissen, zendelingen en ontwikkelingswerkers die financiële steun vroegen voor hun werk , de laatste decennia is er de directe link met regionale ontwikkelingswerkers.

Tot op de dag van vandaag
Jaar in jaar uit heeft de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.) – tot op de dag van vandaag – zich ingezet om een betrouwbaar, duurzaam project te presenteren. Een langdurig en gedegen voorbereiding gaat hieraan vooraf, waarin de aanvraag wordt getoetst aan bestaande criteria. Telkens weer, als één of meer jaren nadien, de verslagen van het betreffende project binnen komen, is er de bevestiging dat door de oogstgave opnieuw een bevolkingsgroep een kansrijke toekomst is ingeslagen. Voedselzekerheid, educatie, saamhorigheid en zelfredzaamheid: de oogstgave is wel besteed. Met dank aan de Sallandse bevolking, met dank, zeker ook, aan de W.O.R. Een felicitatie aan de leden bij het 50-jarig jubileum is dan ook zeker op zijn plaats.
MailPoet