logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 10 september 2021
Zondag 12 september
Voorgangers Klein Salland
Op deze “Klein Salland zondag” is de uitgangscollecte weer voor het gezamenlijke doel, namelijk
Stichting Atiy voor een project in Bolivia. Daar zorgt de vaste vrijwilligster Ans Haarman dat het geld uit Nederland op een verantwoorde wijze wordt besteed. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. De nood is nog steeds hoog in Bolivia; Klein Salland beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan!
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in het Annahuis.
Maandag 13 september
Stiltewandeling 01
Als eerste van een serie van vier is er deze middag een stiltewandeling. En dit is tevens de eerste activiteit van de werkgroep Activiteiten. Wandel je graag mee? Dan even mailen naar activiteiten@pknraalte.nl of bellen met Hettie Nijhuis 0572-362949. De start is om 13.30 uur; het startpunt wordt aan de deelnemers bekend gemaakt.
De Wegwijzer
De wegwijzer
Kopij voor de volgende Wegwijzer kan worden ingeleverd vóór woensdag 15 september 18.00 uur.
Zondag 19 september
dopen
Op deze doopzondag worden drie kinderen gedoopt. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we de 1,5 meter nog niet laten vallen en kunnen we dus beperkt mensen ontvangen. We hopen op jullie begrip dat de plaatsen gereserveerd worden voor de ouders van de dopelingen met familie en vrienden. Zij nodigen jullie allen van harte uit de doopdienst te volgen via de camera om op die manier toch met elkaar verbonden te zijn.
Speciale collecte op zondag 19 september
Foto Kameroen nr4 2016 001
De uitgangscollecte is voor Kameroen. De bazaar voor Kameroen die op 4 september j.l. zou plaatsvinden is uitgesteld; hopelijk kan deze op een later tijdstip alsnog doorgaan. Voor het laatste geld dat overgemaakt is voor het jeugdcentrum in Kumbo worden een fotokopieerapparaat, een generator en een printer aangeschaft.
Uit Teze is een bedankbrief ontvangen met foto’s van de bouw van de zondagsschool. Dominee Tamfon, onze contactpersoon, laat in zijn laatste app weten dat er nog steeds een burgeroorlog heerst in Kameroen. De mensen hebben het moeilijk en leven in angst. Juist omdat de bazaar voor Kameroen dit jaar niet door kon gaan, willen we extra aandacht vragen voor deze collecte.
Liefdevolle harten
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.