logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 3 september 2021
Zondag 5 september
Geloof
Ds. S Rozenboom uit Holten gaat voor in deze dienst. We lezen Johannes 6 vers 60-71. Na de dienst is gelegenheid tot koffie drinken in het Annahuis.

Volgende week zondag 12 september, is het Klein Salland zondag. Ook dan drinken we koffie na de dienst.
Geluid in de kerk
Hoorapparaat
Het geluid in de kerk wordt niet altijd als even constant en goed ervaren. Gelukkig geven jullie dat aan. Hieronder een kaartje waar je het best kunt gaan zitten als je gehoorondersteuning draagt. De kerk kan helaas nog niet volledig in gebruik worden genomen, als er meer mensen zitten, heeft dit een positief effect op de demping van de akoestiek. Laat weten als je het niet hoort, maar laat ook weten als het beter gaat.
Ringleiding (2)
Soepcafé vrijdagmiddag 10 september
Groentesoep
Welke soep gaat het worden, laat je verrassen. Groentesoep, tomatensoep of broccolisoep, vanaf 10 september gaat het Soepcafé Raalte van start en is elke tweede vrijdag van de maand iedereen welkom om aan te schuiven. Samen van de maaltijd genieten, onder de klanken van accordeonmuziek. Welkom vanaf 17.00 uur in het Annahuis. Je kunt je aanmelden via soepcafe@pknraalte.nl
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.