logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 27 augustus
Per abuis is de nieuwsbrief al verstuurd op donderdagavond 26 augustus, de nieuwsbrief was nog niet compleet, vandaar vandaag een complete nieuwsbrief.
Kleintje Stöppelhaene
Oogstgave 2022
Zaterdagmiddag 28 augustus is het nog mogelijk om een bezoekje te brengen aan de Plaskerk als onderdeel van de optocht Aans-umme. De WOR geeft een presentatie van afgelopen en aanstaande projecten. Zeker de moeite waard. De Plaskerk is open van 13.00 uur tot 17.00 uur.
WOR
Zondag 29 augustus
Kleintje Stöppelhaene
Geen oecumenische dienst in de Stöppelhaene tent maar wel een mooie viering in de Plaskerk. De dienst staat in het teken van oogsten en danken. Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst en Ruth 1 wordt gelezen. Een prachtig verhaal dat ook in deze tijd van betekenis is.
Het Annahuis
Het Annahuis
Het is fijn te zien en te ervaren dat veel groepen de weg naar Het Annahuis, vinden. Groepen die al sinds jaar en dag met ons verbonden zijn maar ook nieuwe groepen. We kunnen de zalen goed inrichten op 1,5 meter en bieden een "veilige" omgeving. Zo zijn we van waarde voor ontmoeting en verbinding.
Herman Hannink
Raalte rond de oude Plaskerk
Op 88 jarige leeftijd is op zondag 22 augustus Herman Hannink overleden. Herman Hannink schreef onder andere het boek "Raalte rond de oude Plaskerk". Hij heeft bijgedragen aan het vastleggen van de geschiedenis rondom de Plaskerk en heeft inzicht gegeven van het historisch belang van de oude Plaskerk. Van blijvende waarde.
Namens de Protestantse Gemeente wensen wij zijn nabestaanden veel sterkte toe.
Ter info
Agenda
* De bazar voor Kameroen gaat niet door.
* Hou de komende week je brievenbus in de gaten, want het kerkblad De Wegwijzer inclusief het jaarprogramma van de werkgroep Activiteiten wordt bezorgd bij alle leden van de Plaskerk. Zo is iedereen weer op de hoogte van wat er het komende seizoen voor leuke en interessante activiteiten te doen zijn.
* Volgende week na de dienst staat de koffie klaar.
Fijne week allemaal!
Graanveld
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.