logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 20 augustus 2021
Zondag 22 augustus
Mensen handen
In de vorige nieuwsbrief stond een fout, de gastpredikant op zondagmorgen is wel Egbert Fokkema uit Twello. Hij neemt ons mee in het thema:
"Dat wij elkaar gegeven zijn!"
Dat mogen we ook gelijk laten zien! Er is een extra collecte, noodhulp voor Haïti.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij ons allemaal aan.
Noodhulp Haïti
Optocht "Aans-umme"
stoppelhane
Zoals iedereen weet, gaat Stöppelhaene ook dit jaar niet door. Maar we staan wel stil bij de Stöppelhaene. In navolging van de buurtbewoners van de Raarhoek, organiseert de optochtcommissie een omgekeerde optocht (aans-umme).
Dit houdt in dat de versiering niet langs het publiek rijdt, maar dat het publiek langs de versieringen rijdt.
De Plaskerk doet mee! In de Plaskerk houdt de WOR, werkgroep ontwikkelingssamenwerking Raalte, een presentatie over projecten van de afgelopen jaren. Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden om bloemversieringen te maken en wordt er een oogsttafel ingericht. Zo staan we stil bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn.
WOR
De Plaskerk is open op:
Woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zondagmorgen zal er in de dienst stil worden gestaan oogsten en dankbaarheid.
Soepcafé
Soep
Op de tweede vrijdag van september zal het soepcafé voor het eerst geopend zijn. We kunnen nog enkele vrijwilligers ter ondersteuning gebruiken. Vind jij het gezellig om soep te koken en te helpen met de voorbereidingen? Laat het ons weten, je kunt je aanmelden via annahuis@pknraalte.nl
Dit project wordt ondersteund door de diaconie en WijZ Welzijn.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.