logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 13 augustus 2021
Zondag 15 augustus
Marcus 7 vers 31-37
Het gaat over verwondering en niet luisteren deze zondag. Ds. Richard Slaar gaat voor. We lezen Marcus 7 vers 31-37. Een herkenbaar verhaal? Zo onder de indruk van het wonder dat we niet luisteren..............
Vakantietas
De uitgangscollecte is deze zondag voor de derde keer bestemd voor Kerk in Actie: Vakantietas. Armoedebestrijders verwachten door de corona crises een grote toename van gezinnen die hulp nodig hebben om schoolkosten, contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen.
Klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. De diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan!
Woensdag 18 augustus uiterste datum inleveren copy wegwijzer!
Koffieochtend
Koffie 1
Donderdag 19 augustus is er weer gelegenheid voor gemeenteleden om samen koffie te drinken in het Annahuis. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar!
50 jaar getrouwd!
Rode Roos
Omdat het kerkblad nog niet is verschenen, melden we het hier:
Op 20 augustus 2021 hopen Aly en Joop van den Brink Plagenhoef, de Ware 7, het 50 jarig huwelijk te vieren. Wij wensen hen namens de Protestantse Gemeente Raalte een hele fijne dag toe!
Zondag 22 augusutus
N.B. Fokkema is geen dominee. Na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis
Bezorgers gezocht
Brievenbus1
Het septembernummer van de Wegwijzer wordt weer bij alle leden van de kerk bezorgd. Ook nu worden weer bezorgers gezocht, deze keer voor het centrum en het buitengebied. In week 35 komt het kerkblad uit; vanaf dinsdag 31 augustus t/m donderdag 2 september kan het blad worden bezorgd.
Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij Tonny Scharphof, de vaste bezorger van de Wegwijzer. Graag even een E-mail sturen naar ascharphof1952@kpnmail.nl De komende Wegwijzer bevat ook het activiteiten programma van het komend seizoen, dus alle gemeenteleden ontvangen deze keer een exemplaar in de bus.
Daarom hebben we vrijwilliger bezorgers voor deze keer nodig.
Tevens ontvangen de leden een verzoek om bij te dragen voor de solidariteitskas.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking!
Mededelingen
4 sep De bazar voor Kameroen gaat i.v.m. de coronamaatregelen toch niet door
5 sep na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.