logo pkn
Nieuwsbrief juni 2019
fig1
Themadienst
Ds. Karolien Zwerver leidt zondag 2 juni de themadienst “Wie ben ik?”, naar het boek van Max Lucado. Het Gospelkoor Akousate uit Dalfsen verzorgen de muziek en een verhaal. Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis. De laatste loten voor de rommelmarkt van 15 juni worden indien nodig nog aan de man gebracht.
Secco-boek
Op zondag 2 juni begint om 11.15 uur in de Plaskerk de bijeenkomst, waarin het Secco-boek wordt gepresenteerd. Na bijdragen van Drs. Paul le Blanc, kunsthistoricus en de heer Wim Hoogeland, directeur Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten en amateur-historicus wordt het 1e boek overhandigd aan burgemeester Martijn Dadema.

Zingen in Heino
Zondag 2 juni ‘s avonds om 19.00 uur kun je weer fijn meeZingen op Zondagavond in de Nicolaaskerk in Heino. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder. Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij: Gerhard van Toly, e-mail: gerhardinekevantoly@ziggo.nl telefoon 393256 of 06-25272633

Kerkelijk bureau
Vrijdag 7 juni houdt het kerkelijk bureau van 19.00 tot 20.00 uur zitting in het Annahuis voor de aanschaf van collectemunten en voor het laten legen van de busjes van het verjaardagsfonds. N.B. Op de eerste vrijdagen in juli en augustus is het kerkelijk bureau niet geopend. De eerstvolgende keer is dus vrijdag 7 september.
fig 2
Pinksteren
Zondag 9 juni is er om 9.30 uur een Pinksterviering in de Plaskerk. Ds. Chienus Schokker uit Gorssel is de voorganger. Voor de kinderen is er zowel kindernevendienst als kinderoppas.
Mysterie van het Leven
Vrijdag 14 juni wordt deze expositie van Raalter kunstenaars in de Plaskerk onder het motto van ‘Kunst in de kerk, geopend. Vanaf zaterdag 15 juni t/m zaterdag 10 augustus is het publiek elke zaterdag van 11 – 15.00 uur, elke woensdag van 9.30 – 13.00 uur en elke vrijdag van 13 – 17.00 uur welkom. Zorg ervoor dat je deze tentoonstelling van ruim 30 verschillende kunstenaars in de komende periode een keer bezoekt. Absoluut de moeite waard!
marktkraam
Rommelmarkt
Zaterdag 15 juni is het weer zover. Op het Annaplein en in het Annahuis wordt van 9.00 tot 14.30 uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. De opbrengst is bestemd voor nieuwe stoelen in het Annahuis en voor het gezamenlijke diaconale doel van klein Salland, een project in Brazilië. Er zijn zowel luxe spullen, speelgoed, huiswaar, elektrische apparaten en natuurlijk boeken te koop. Er is een oliebollenkraam en op het terras wordt koffie/thee met cake of koek geserveerd. Tot de trekking, die om ongeveer 13.00 uur plaatsvindt worden er zolang de voorraad strekt nog loten verkocht.
Zondag 16 juni
De dienst wordt geleid door onze gastpredikant ds. Hans van Ark uit Wapenveld, programmamanager Missionair Werk bij de Dienstenorganisatie PKN en sinds kort ook lid van de Provinciale Staten Gelderland.
fig 2
Koffie-ochtend
Donderdag 20 juni staat om 10.00 uur de koffie klaar op de maandelijkse koffieochtend. Nog niet geweest? Kom ook een keer. Gewoon doen en ervaar de leuke contacten en beleef de gezelligheid.
kerkennacht
Kerkennacht
De kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland en in diverse andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen in één weekend hun deuren om iedereen te laten meegenieten van de dingen, die allemaal in zo’n kerk gebeuren.
fig5
Het is één van de grootste oecumenische initiatieven ooit. In Raalte organiseert De Raad van kerken Raalte-Broekland op vrijdag 21 juni van 20.00 – 22.00 uur de Kerkennacht in de Plaskerk. Thema: “Is dit ook kerk?” met samenzang, het koor Freedom, de expositie ‘Kunst in de kerk’ over ‘Mysterie van het leven’, Liturgisch bloemschikken, orgelspel, informatie over Fair Trade en de Red Horse Company (Stöppelhaene oogstgave 2019). De te zingen liederen zijn door het publiek opgegeven en zo is er een top 10 gemaakt. Meer informatie: www.raadvankerken.nl.
fig 6
Jubileum ds. de Graaf
Zondag 23 juni gaat ds. Henriëtte de Graaf gaat voor. Na de dienst wordt ds. Henriëtte in het Annahuis in het zonnetje gezet i.v.m. haar 25 jarig predikantsjubileum, dat zij op 19 juni vier(t)de. Er is koffie en ds. Henriëtte trakteert op gebak.
Zondag 30 juni
Ds. Karolien Zwerver leidt de dienst.
MailPoet